Балансиране

Дисбалансът е състояние, при което геометричната ос и оста на вала не съвпадат. Правилното балансиране помага за намаляване на напрежението върху лагерите и уплътненията, премахва проблемите с разхлабването и резонансите. Балансирането може да се извърши с нашите преносими инструменти Leonova Diamond и Leonova Emerald.

Балансиране в една равнина

Балансиране в една равнина, 4 хода

Този метод използва едно измерване без пробно тегло за определяне на тежестта на вибрациите (mm/s RMS) на ротора, последвано от три измервания с пробни тегла при 0°, 120° и 240° за изчисляване на теглото и позицията на корекционната маса.

Балансиране в една равнина, 2 хода

Този метод използва едно измерване без пробно тегло за определяне на тежестта на вибрациите (mm/s RMS) на ротора, последвано от едно измерване с пробно тегло за изчисляване на теглото и позицията на корекционната маса. Необходимо е измерване на вибрациите, синхронизирано по време (задействащ импулс, подаван от сондата на  SPM тахометъра или от превключвател за близост), за да се намери относителния фазов ъгъл между двете вибрационни измервания.

Балансиране в две равнини

Използва се същият двустепенен метод, който се използва за балансиране в една равнина, но с измерване на вибрациите и корекция на теглото в две равнини. Тези измервания могат да се извършат чрез преместване на вибрационния сензор или чрез свързване на два сензора. Имайте предвид, че балансирането в две равнини може да се извършва от Leonova Diamond®.

За всички методи може да се направи окончателно тестване, за да се проверят резултатите от балансирането и, ако е необходимо, да се получат данни за допълнителни корекции. След това Leonova запазва регистрационен файл за извършеното балансиране.

Leonova води стъпка по стъпка през процедурата за балансиране. Можете да изместите посоката на въртене и да промените измерения параметър от скорост към ускорение или изместване.

В допълнение към RMS стойността се показва  спектър, който помага да се намери частта от вибрациите, която се дължи на дисбаланс. За методите в два хода броят на измерванията за получаване на синхронизирана по време средна стойност е зададен на мин. 4.

Коригиране на дисбаланс

Leonova изчислява няколко алтернативи за коригиране на дисбаланса:

  • Пробна тежест: Въведете диаметър на ротора, тегло и обороти в минута, за да се получи подходяща пробна тежест в грамове.
  • Разделете корекционната маса: Въведете броя на разделите на ротора, за да разпределите корекционната маса между два от тях.
  • Премахване на тежест: Диаметърът и дълбочината на отвора се изчисляват за различните материали.
  • Радиално изместване: Въведете промяната в радиалното разстояние, за да преизчислите теглото.
  • Градуси към дължината: промяна от ъгъл към дължина, измерена по обиколката на ротора.
  • Запазете пробната тежест: Изчислете корекционната маса, като оставите пробната тежест на място.
  • Сумирайте тежестите: Заменете всички корекционни маси на ротора с една.

 

Научете повече за нашите преносими инструменти

Leonova Diamond

Leonova Diamond® е усъвършенстван и мощен анализатор на данни за измерване на състоянието в тежка индустриална среда.

Leonova Emerald

Leonova Emerald® е лесен за работа и ефективен ръчен колектор на данни за измерване на състоянието в тежка индустриална среда.