A collage of a blackboard with formulas and charts, bars and curves

Патенти и търговски марки на SPM

SPM Instrument AB притежава следната интелектуална собственост. Предсто признаването на нови патенти и списъкът ще бъде актуализиран при предоставяне на нови патенти.

SPM Instrument AB притежава множество световни патенти за HD технология за мониторинг на състоянието и други изобретения. Нашата новаторска HD технология позволява откриване в ранен етап на неизправности на зъбни колела и лагери в индустриалните машини. Предоставяйки значително допълнително време за оптимизиране на плановете за поддръжка, HD мониторингът на състоянието е най-добрата технология за оптимално въздействие върху надеждността и рентабилността. Световните патенти обхващат алгоритмите в HD ENV вибрационния метод на обвиващата крива и  SPM HD метода за мониторинг на ударния импулс, като и двата метода предоставят лесно интерпретиране на измервателни резултати с несравнима яснота и отчетливост.

Списък на патентите

 AU#2009330744  ES#2370801  NL#3239667  US#7,949,496
 AU#2013215672  FI#2810027  NL#2373961  US#8,762,104
 AU#2015203801  FI#2370801  NL#2732251  US#8,812,265
 AU#2015203361  FR#2810027  NO#2810027  US#8,810,396
 AU#2016277551  FR#2370801  NO#2370801  US#9,200,980
 CN#ZL200980155994.1  GB#1474662  RU#020791  US#9,213,671
 CN#ZL201080019737.8  GB#1474663  RU#021908  US#9,279,715
 CN#ZL201180006321.7  GB#1474659  RU#022630  US#9,304,033
 CN#ZL201380007381.X  GB#2810027  RU#024339  US#9,772,219
 CN#ZL2012800347548  GB#2505984  RU#027344  US#9,885,634
 CN#ZL201310332658.8  GB#2370801  RU#027452  US#9,964,430
 DE#60304328.3  GB#3239667  SE#0951017-3  US#10,133,257
 DE#60336383.0  GB#2373961  SE#1000631-0  US#10,203,242
 DE#60337804.8  GB#2732251  SE#13744257.0  US#10,260,935
 DE#60338365.3  IN#316009  SE#09799437.0  US#10,330,523
 DE#60341502.4  IT#2810027  SE#17174310.7  US#10,337,957
 DE#602013021988.5  IT#2370801  SE#09835354.3  ZA#2011/07810
 DE#60350631.3  KZ#020791  SE#12810816.4  ZA#2011/04946
 DE#602009049527.5  KZ#021908  US#7,167,814  
 DE#602013047663.2  KZ#022630  US#7,324,919  
 DE#602009056913.9  KZ#024339  US#7,054,761  
 DE#602012057837.8  KZ#027344  US#7,774,166  
 DK#2810027  KZ#027452  US#7,313,484  
 DK#2370801  NL#2810027  US#7,200,519  
 ES#2810027  NL#2370801  US#7,711,519  

 

Търговски марки

Airius, CondID, Condmaster, DuoTech, EVAM, HD ENV, Intellinova, Leonova, Leonova Diamond, Leonova Emerald, SPM и SPM HD са търговски марки на SPM Instrument AB.