Мониторинг на ударни импулси

SPM е съкращение на Shock Pulse Method (Метод на ударните импулси), което е патентован метод за използване на сигнали от лагери с търкалящи се елементи като основа за ефективно наблюдение на състоянието. Незабавна оценка на състоянието на лагерите се дава в лесно разбираема зелено-жълто-червена цветова схема.

Методът на ударните импулси, първоначално изобретен през 1969 г., е доразвит и разширен и понастоящем е световно приета философия за мониторинг на състоянието на търкалящи се лагери и машинна поддръжка.

SPM HD – Мониторинг на ударни импулси с висока разделителна способност

Мониторинг на ударни импулси с висока разделителна способност в много широк диапазон от обороти, включително приложения със ултра ниски скорости (диапазон от 0,1 до 20 000 об/мин).

SPM метод dBm/dBc

В продължение на повече от петдесет години оригиналният Метод на ударните импулси (SPM) се използва много успешно за бърза, лесна и надеждна диагностика на работното състояние на лагери с търкалящи се елементи.

SPM метод LR/HR

Методът LR/HR позволява прецизен анализ на състоянието на масления филм на границата между външната и вътрешната гривна и съдържа изчислителни модели за намиране на оптималния смазочен материал.