Акредитиран анализатор на вибрациите

SPM Академия предлага три нива на обучение по Вибрационен анализ в съответствие с ISO, и провежда изпита, който може да даде на участника официален сертификат за Вибрационен анализатор съгласно ISO 18436-2. Това международно признато сертифициране е предимство или дори изискване за някои видове работа в промишлеността и офшорните дейности.

Първото ниво CAT I е много общо въведение на мониторинга на състоянието за обслужващия персонал, работещ в индустрии с високи изисквания към уменията на техни инженери по поддръжката. То дава знания и мотивация да се включите в работата за подобряване на производителността на предприятието. Двете по-високи нива, CAT II и III, са предназначени за Анализатори на вибрации, които искат да разширят знанията си и да използват по-добре потенциала на вибрационния анализ, за да допринесат за подобряване на надеждността на машината.

SPM Академия е център за обучение , одобрен от Института Mobius,  и във тази връзка ние използваме системата за професионално интерактивно обучение на Mobius. Когато се регистрирате за курса, вие получавате достъп до Учебната зона на Института Mobius, където можете да гледате видеа от уроците с тестове за подготовка по курса. Ще имате непрекъснат достъп до Учебната зона в продължение на шест месеца след курса!

По време на курса ще видите професионално разработени материали с 3D анимации, Flash взаимодействия и мощни софтуерни симулации, което улеснява разбирането на вибрационния анализ. По време на курса използваме безжични анкети, за да провеждаме тестове с анонимно оценяване. Това помага на участниците да разберат дали разбират материала, а учителят може лесно да види дали всички се справят.