Мониторинг на вибрации

Ние предлагаме усъвършенствани методи за мониторинг на вибрациите за ранно откриване на широка гама от от механични повреди като дисбаланс, несъосие, резонанс, разхлабеност и повредени предавки или лагери на всички видове въртящи се машини.

Мониторингът на машинните вибрации е най-разпространеният метод за определяне на изправността на ротационно оборудване. С оглед на фактори като разходи за ремонт или подмяна на машини, загуба на продукция, проблеми с качеството, въздействие върху околната среда и други неблагоприятни ефекти от влошеното състояние на машината, прилагането на мониторинг на вибрациите е добре обосновано.

HD ENV

Технологията на обвиващата крива HD ENV® за мониторинг на вибрациите позволява откриването на неизправности на зъбни колела и лагери много рано в процеса на настъпване на повреда, което позволява да се следи отблизо развитието на отделните етапи от повредата.

Измерване и анализ на вибрации

Широколентовото измерване на вибрациите е най-широко използваният и рентабилен метод за диагностика на цялостното състояние на машината.