Петролна и газова индустрия

Петролната и газовата индустрия разполага с изключително много активи и поддръжката на съоръженията е от жизненоважно значение. В същото време естеството на тези индустрии е свързано с опасности, свързани със самите суровини. Мониторингът на състоянието в тези индустрии е не само за максимизиране на производството, но и за осигуряване на безопасност и надеждност - нещо, което SPM Instrument прави от години.

Решения за петролната и газова индустрия

Петролната и газовата промишленост е тежка индустрия, където оборудването за мониторинг на състоянието трябва да оцелее от механичните сили и въздействията на обръжаващата среда. Продуктовата гама на SPM включва преносими инструменти, онлайн системи и аксесоари, специално създадени за мониторинг на ударните импулси на въртящи се машини, и оборудване за мониторинг на вибрациите за откриване на несъосност, проблеми с предавките, проблеми с балансирането, и др. Много успешно е използването на измервателния метод SPM HD®. SPM HD използва честота на извършване на замервания на базата на оборотите в минута и методи за алгоритмична корелация, за да осигури възможно най-високо качество на сигнала и изключително ясни спектри за анализ.

Ние също така предлагаме ATEX-съвместимо оборудване за използване в потенциално взривоопасна среда.

Преносими инструменти

Гамата от ръчни инструменти на SPM включва оборудване за измерване на ударни импулси, измерване на тежестта на вибрациите и анализ на вибрационния спектър.

Онлайн системи Intellinova

Онлайн системата за мониторинг и диагностика на състоянието е инструмент за управление на активите, който постоянно следи за вашето оборудване, като увеличава максимално нивото на готовност и производителността на инсталацията.

Продукти за работа във взривоопасна среда

Продуктите за работа в потенциално взривоопасна среда включват нашата онлайн система и преносими инструменти с аксесоари като сензори, трансмитери и слушалки с микрофон.

HD технологии

Мониторингът на състоянието с технологии с висока разделителна способност (HD) осигурява изключително дълго време за предварително предупреждение, като по този начин максимизира хоризонта на планиране за поддръжка и ремонти.

Новини