Condmaster Ruby

Condmaster® Ruby е комплексен софтуер за анализ, диагностика и отстраняване на неизправности, комуникиращ с всички SPM Ethernet-съвместими онлайн системи, както и с преносими инструменти за мониторинг на състоянието.

Този богат на функции софтуер има удобен за потребителя интерфейс с мощни графични функции, позволяващи на потребителите лесно да навигират от общ преглед до подробни данни за състоянието. Той предлага гъвкав регистър на измервателните точки, пълна поддръжка за всички HD технологии за мониторинг, усъвършенствани инструменти за анализ и управление на аларми, и обширна езикова поддръжка. Цветово кодиране в зелено-жълто-червено, прилагано на всяко ниво - от завод до отделна измервателна точка, позволява бърз преглед. 

Condmaster Ruby, flexibility and efficiency

ГЪВКАВОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Със силен фокус върху предоставянето на мощни инструменти, включително уеб и мобилни приложения, за да могат потребителите да изпълнят своята работата, Condmaster Ruby предоставя гладко, ефективно и продуктивно потребителско изживяване с широки възможности за персонализиране.
Arrows describing flexibility

СЪВМЕСТИМОСТ

Отговаряйки на необходимостта от интегриране на данни в реално време в индустриални бизнес среди, софтуерът предлага възможности, които опростяват обмена на данни със системи за автоматизация, IIoT устройства и системи за управление в интелигентното производство.
Instant condition evaluation

МОМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

Простотата и лекотата на използване са основните отличителни черти при всички наши измервателни технологии. Оценката на състоянието в зелено (нормално) - жълто (предупреждение; все още некритично) - червено (предупреждение; незабавно внимание) е основата на всички наши системи.

СВЪРЗАНОСТ ЗА СМАРТ ФАБРИКАТА

Condmaster Ruby има лесен за прилагане REST API, съвместим с Industry 4.0 , позволяващ на други ресурси достъп до данните на Condmaster за по-нататъшна обработка или анализ. За да осигури още по-големи възможности за оперативна съвместимост, Condmaster също така поддържа стандарта OPC UA. Възможността за обединяване на висококачествени данни за мониторинг на състоянието в Big Data анализи и машинно обучение позволява по-точни прогнози и по-точни анализи.

ВИСОКОЕФЕКТИВНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

Condmaster Ruby се фокусира върху ефективността и високата пропусквателна способност. Оптимизираното управление на базата данни и паралелните изчисления позволяват бързо изпълнение на процеси и изчисления, като по този начин поддържат Big Data анализите. Навременното отчитане на данните за състоянието позволява на мениджърите да бъдат в течение на състоянието на критичните активи.

НАБЛЮДЕНИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Освен традиционното наблюдение на състоянието като използва данни за вибрации и ударни импулси, Condmaster Ruby има способността да обработва данни, свързани с работния процес, които могат да бъдат представени в таблица с информация за клиента - в Condmaster или в други системи - за наблюдение и оптимизиране на индустриалните процеси.

Мощен софтуер за анализ и диагностика 


Condmaster има експертните познания, необходими за оценка на състоянието на машината: 

• Пълен лагерен каталог 
• Данни за смазването
• Изчисления за живота на лагерите 
• SPM правила за оценка на състоянието 

• ISO гранични стойности 
• Математически модели за анализ на спектъра и откриване на симптоми за повреда

...и още много. Софтуерът има функции за импортиране и експортиране на данни и пълна системна сигурност с различни нива на достъп. Можете да администрирате всички дейности по поддръжката, да задавате времеви графици  и измервателни маршрути, да въвеждате описания на работата и да генерирате статистика за машинните грешки.

Цялостен софтуер за всички ваши данни за мониторинг на състоянието

Condmaster Ruby ви позволява да управлявате всеки аспект на вашата програма за мониторинг на състоянието с един-единствен софтуер, осигуряващ всичко необходимо за успешно стартиране на вашата прогнозна и проактивна поддръжка.

White Condmaster Ruby logotype
Задълбочено проследяване на KPI с Plant Performer

Plant Performer е много ефективен за демонстриране на предимствата на мониторинга на състоянието и за комуникиране на неговото техническо и икономическо въздействие на всички нива на организацията. Модулът визуализира статистически данни, свързани с технически и икономически KPI в областта на OEE/TEEP за показване, оценка и печат.

Статистическите данни от неограничен брой бази данни на Condmaster могат да бъдат експортирани и импортирани - например от други подразделения, производствени единици, заводи или цяла Група - за лесно сравняване на данните. Използвайки API, статистическите данни от Plant Performer могат да бъдат експортирани и към други системи.

Спестете време с Machine Builder

Мощният и спестяващ време Machine Builder позволява на потребителя да използва готови компоненти от вградена библиотека като електрически двигатели, предавателни кутии, вентилатори и помпи, за бързо създаване на машини и цялостни приложения. Condmaster автоматично генерира измервателни точки, както и подходящите настройки за измервателни задания  и симптоми на механични неизправност, които да  наблюдава.

 

Condmaster също така автоматично създава цветни зони,  и потребителите могат да запазват компоненти и машини, създадени с Machine Builder, в библиотека с шаблони за повторно използване.

FormProductHeader

С натискането на "Изпращане" вие се съгласявате, че вашето съобщение и лични данни ще бъдат изпратени по имейл до съответния (ите) получател (и) в SPM Instrument. Вие също така се съгласявате, че SPM Instrument и неговите дъщерни дружества ще имат достъп до информацията, която сте предоставили, и че тези данни ще се съхраняват на нашия имейл сървър. Данните няма да бъдат запазвани по друг начин. Няма да използваме тази информация, за да се свържем с вас по въпроси, различни от  посочените във вашата заявка. Няма да споделяме вашата информация с трети страни.

Отличителни характеристики

Graphical Overview

The Graphical Overview enables the visualization of plant equipment and mechanical condition in a very intuitive, top-down perspective.

Condition View

Condition View – a powerful tool for presentation and further analysis with multiple graph types and measuring assignments combined in a single window.

Colored Spectrum Overview

Colored Spectrum Overview presents a three-dimensional historical overview of thousands of spectrums over a longer period of time.

Graphic Evaluation

The Graphic Evaluation function offers an easy-to-understand condition evaluation in green-yellow-red scales on the Y-axis.

Spectrums and time signals

High-performance vibration analysis with razor-sharp spectrums and time signals bring root cause analysis to a new level of understanding.

Dynamic alarm management

Flexible alarm configuration where alarm limits automatically adapt to the conditions under which the machine is run at any given time.

...... и много, много повече. Свържете се с най-близкия  търговски представител днес, за да научите повече за всички възможности за анализ със софтуера Condmaster.

Modules

Мощна готова функционалност

Condmaster Ruby съчетава широка функционалност на платформата  и използваемост. Чрез многобройните мощни функции, включени в платформата, помагат да се поддържат ключови цели по поддръжката.  Могат да бъдат закупени допълнителни модули за разширяване на функционалността с нарастването на вашата програма за мониторинг на състоянието или промяна на бизнес изискванията.

 

Измервателни методи и функции, включени в платформата

Table of Condmaster modules included in platform

 

Допълнителните измервателни методи и функции се поръчват отделно

 

Condmaster Ruby е модулен, и чрез закупуване на допълнителни модули функционалността му може да бъде съобразена с конкретни организационни изисквания и лични предпочитания. 

Мониторинг на ударни импулси
 • dBm/dBc
 • LR/HR с Lubmaster
 • SPM Spectrum™
 • SPM HD Expert
Онлайн мониторинг
 • Intellinova
 Други
 • Оценка на базата на правила
Мониторинг на вибрации
 • Vibration ISO 10816, 2372
 • FFT със симптоми
 • EVAM вкл. Condition Manager
 • HD ENV
 • Многоканално измерване
 • Висока резолюция и висока честота
 • Run up/Coast down, Ударен тест и  FRF
 • Орбитен анализ и Графика на централната линия на вала
 • HD Order Tracking

 

Downloads