Сензори и трансмитери за работа в потенциално взивоопасна среда

Ние предлагаме широка гама от усилени, ATEX / IECEx сертифицирани сензори и трансмитери, включително акселерометъра DuoTech и безжичния вибрационен сензор Airius, за осигуряване на безопасно събиране на данни в потенциално опасна среда.

Aкселерометри DuoTech Ex

Акселерометърът DuoTech® (Dual Technology) за работа потенциално взривоопасна среда е решение с един сензор, който се използва за измерване на вибрации или ударни импулси или на комбинация от двете. Той осигурява максимална гъвкавост при избора на най-добрия измервателен метод за даден тип проблем или приложение. DuoTech е индивидуално настроен пиезоелектрически акселерометър, осигуряващ отлична производителност в много голяма област от приложенията.

Акселерометърът е вътрешно изолиран във фарадеева клета, осигуряващ максимална защита от изравнителен ток и радиочестотни смущения.  Той е IEPE съвместим и се свързва със стандартни вибрационни входове чрез Ex интерфейс, кабел с усукана двойка и конектор тип MIL. Това улеснява лесното интегриране в съществуващото оборудване и прави акселерометъра отличен и рентабилен избор при проекти за модернизация. Херметичният стоманен корпус,  устойчив на киселинно въздействие,  го правят подходящ за работа в тежки и неблагоприятни условия.

Сензорът се свързва към съвместим сертифициран измервателен уред или съвместим сертифициран интерфейс.

Ex маркировка

I M1 / II 1G / II 1D

  US CAN ATEX, IECEx
Ex ia I Ma     x
Ex ia IIC T4 Ga   x x
Ex ia IIIC T135 °C Da   x x
Cl I Zn 0 AEx ia IIC T4 Ga x    
Zn 20 AEx ia IIIC T135 °C Da x    
ClD1 Gr ABCD T4 x x  


Ta 40 °C до +100 °C

За информация относно одобрението за други пазари, например Русия и Южна Корея, моля, сържете се с вашия SPM представител.

Airius Ex

Безжичният вибрационен сензор Airius за  работа в потенциално взривоопасна среда е идеален за мониторинг на стандартно производствено оборудване като помпи и вентилатори. Извършвайки тримерно измерване на вибрации и температура този, захранван от батерии сензор тип MEMS с цифров изход, изпълнява определен от потребителя брой вибрационни измервания на ден в честотния диапазон 10-1000 Hz или 2-1000/10-5000 Hz.

Airius Ex е съвместим както с Condmaster.NET,  браузър-базираното  приложение, осигуряващо лесен достъп до измервателни данни чрез удобен за потребителя интерфейс, така и със софтуера за анализ и диагностика Condmaster Ruby.

Приложението SPM Connect, което може да се изтегли за мобилни устройства, се използва за конфигуриране на  параметрите, необходими за свързване към Condmaster Entity Server (CES) или SPM Cloud. Само сертифицирани мобилни устройства са разрешени за работа в зони с повишена взривоопасност.

Ex маркировка

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
Ta –40 °C до +85 °C

За информация относно одобрението за други пазари, например Русия и Южна Корея, моля, сържете се с вашия SPM представител.

Сензори за измерване на ударни импулси (SPM)

Сензорите от серията 44 000 за работа в потенциално взривоопасна среда, са  одобрени за използване в минната промишленост и други области с възпламеняеми газове или прах.

Сензорът се свързва към подходящо сертифицирана SPM измервателна система за наблюдение на състоянието на лагерите. Устройствата, разположени извън опасните зони, трябва да бъдат свързани към сензора чрез подходящ и сертифициран SPM интерфейс.

SPM сензори от серията 42 000 за работа в потенциално взривоопасна среда трябва да се използват със SPM съединителни преобразуватели, осигуряващи галванична изолация, и диодна предпазна бариера между сензора и измервателното оборудване. Самият преобразувател трябва да бъде инсталиран в безопасна (или извън опасната) зона.

Ex маркировка (серия 42 000)

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T50081 °C Da IP66/67
Ta -20 °C до +80 °C

Ex маркировка (серия 44 000)
Сензори за постоянен монтаж Сензори със сонда Сензори с бърза връзка
Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T 135 °C Da
Ta:-40 °C to +120 °C

Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga 
Ta:-20 °C to +50 °C

Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga 
Ta:-20 °C to +50 °C

 

За информация относно одобрението за други пазари, например Русия и Южна Корея, моля, сържете се с вашия SPM представител.

Вибрационни сензори

Сензорите SOLID са пиезоелектрически акселерометри от компресионен тип, всеки от които е индивидуално настроен. Усъвършенстваната електроника и външните характеристики осигуряват отлична производителност в много широка област от приложения.

Сензорите SOLID са проектирани да издържат на тежките условия на индустриалната среда. Корпусите от неръждаема и устойчива на киселини стомана, изолацията на корпуса и херметичното уплътнение ги правят изключително надеждни. 

Сензорът се свързва към подходяща сертифицирана измервателна система или подходящ сертифициран интерфейс.

Ex маркировка

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T 114 °C Da
Ta -40 °C до +100 °C

За информация относно одобрението за други пазари, например Русия и Южна Корея, моля, свържете се с вашия SPM представител.

Трансмитери

Трансмитерите се отличават с уникален дизайн на микроконтролера, като данните за калибриране се съхраняват в сензора. Диапазонът на измерване е 0-25 mm/s, а честотният диапазон - 2-1000 Hz.

Всички сензори SOLID са снабдени с горен конектор за бърз и лесен монтаж. Предлага се и специален SOLID сензор със страничен конектор за използване при тежки индустриални условия, където влагата и водата могат да причинят проблеми с оборудването.

Сензорът се свързва към подходяща сертифицирана измервателна система или подходящ сертифициран интерфейс

Ex маркировка

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIB T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T99 °C Da
Ta -40 °C до +85 °C

За информация относно одобрението за други пазари, например Русия и Южна Корея, моля, свържете се с вашия SPM представител.

FormProductHeader

С натискането на "Изпращане" вие се съгласявате, че вашето съобщение и лични данни ще бъдат изпратени по имейл до съответния (ите) получател (и) в SPM Instrument. Вие също така се съгласявате, че SPM Instrument и неговите дъщерни дружества ще имат достъп до информацията, която сте предоставили, и че тези данни ще се съхраняват на нашия имейл сървър. Данните няма да бъдат запазвани по друг начин. Няма да използваме тази информация, за да се свържем с вас по въпроси, различни от  посочените във вашата заявка. Няма да споделяме вашата информация с трети страни.