Intellinova Parallel MB

Intellinova® Parallel MB е малко и здраво устройство за мониторинг на състоянието за паралелно измерване на четири канала, осигуряващо незабавна оценка на състоянието.

Високопроизводителни характеристики

Intellinova Parallel MB предлага усъвършенстван анализ на вибрациите и мониторинг на ударните импулси в малък, високопроизводителен пакет. Добрият хардуерен дизайн и изборът на компоненти осигуряват изключително време за реакция и високоефективно събиране на данни, което прави системата подходяща за голямо разнообразие от индустриални приложения.

С онлайн или офлайн възможности, този уред с компактни размери поддържа всички методи за измерване на вибрации и ударни импулси, включително надеждните и доказани HD технологии за мониторинг на състоянието HD ENV® и SPM HD® за превъзходен мониторинг на вибрациите, смазването и ударния импулс. 

Самостоятелна работа или Modbus интеграция

Intellinova Parallel MB е отличен кандидат за първоначален мониторинг на състоянието. Intellinova Parallel MB се интегрира лесно в съществуващите системи за индустриална автоматизация чрез широко поддържания протокол Modbus RTU, като по този начин дава възможност за безпроблемно предаване  на резултатите от измерването към PLC, SCADA или други системи за управление на работните процесите. В режим на работа като офлайн устройство, Intellinova Parallel MB може да бъде свързан например с предупредителна лампа, сирена, прекъсвач или други външни устройства, предупреждаващи за симптоми на неизправност като неизправности на зъбни колела и лагери, дисбаланс, неподходящо смазване и др.

Arrows describing flexibility

МОЩНА ТЕХНОЛОГИЯ

Intellinova Parallel MB предоставя усъвършенстван анализ на вибрациите и технология за мониторинг на ударния импулс в малък, високоефективен пакет, подходящ за голямо разнообразие от индустриални машини.
Simplicity

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Независимо дали е в онлайн или офлайн режим, устройството е лесно за конфигуриране и използване. Неговата усъвършенствана измервателна техника може да стане още по-лесно достъпна, например чрез HMI дисплей.
Money: high-tech - low cost

ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ - НИСКИ РАЗХОДИ

Използвайки патентована HD технология, малкото и здраво устройство Intellinova Parallel MB измерва нивата на вибрации или ударни импулси паралелно на четири канала, като осигурява незабавна оценка на състоянието.

FormProductHeader

С натискането на "Изпращане" вие се съгласявате, че вашето съобщение и лични данни ще бъдат изпратени по имейл до съответния (ите) получател (и) в SPM Instrument. Вие също така се съгласявате, че SPM Instrument и неговите дъщерни дружества ще имат достъп до информацията, която сте предоставили, и че тези данни ще се съхраняват на нашия имейл сървър. Данните няма да бъдат запазвани по друг начин. Няма да използваме тази информация, за да се свържем с вас по въпроси, различни от  посочените във вашата заявка. Няма да споделяме вашата информация с трети страни.

Отличителни характеристики

Висока производителност и лесна конфигурация

Intellinova Parallel MB измерва паралелно и на четирите канала и осигурява незабавни данни за текущото работно състояние. Устройството може да работи в онлайн или офлайн режим. Предлагат се редица предварително програмирани конфигурации за лесен избор с въртящи се превключватели на предния панел.

Intellinova Parallel MB може да работи като офлайн устройство - където може да се извърши допълнителен анализ, като се използват например преносими инструменти на входа за изолиран сигнал на  устройството - но също така се интегрира лесно в съществуващите системи за индустриална автоматизация чрез Modbus RTU.

Алармите могат да се задават със или без забавяне, въз основа или на време, или на брой измервания. Измервателните резултати и стойностите на симптомите се сравняват със зададено ниво на алармата и могат да активират един от шестте цифрови входа/изхода, които могат например да бъдат конфигурирани за управление на реле. За да се гарантира, че нито едно критично събитие няма да остане незабелязано, устройството може да бъде настроено да повтаря конфигурираните си измервания възможно най-често. Състоянието на последното измерване се индикира от светодиод на предния панел. Два паралелни RPM входа могат да се използват за измервания с HD Order Tracking.

Устройствата имат здрав алуминиев корпус и са предназначени за монтаж на DIN шина.

 

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кранове

Вятърни турбини

Металообработващи машини

Двигатели

Предавателни кутии

Вентилатори

Worker in front of computer screens in an industrial environment

Техническо описание

Vibration measuring unit – Dual Technology

The unit measures the vibration level on all four channels in parallel. When used with the DuoTech accelerometer, it can also be used for shock pulse measurement. The unit provides continuous monitoring of operating condition by means of:

 • Vibration measurement (Acceleration/Velocity/Displacement rms, HD ENV)
 • Symptom values
 • Spectrum
 • Time signal
 • Shock pulse measurement, including lubrication condition (HDm/HDc, LR/HR) via DuoTech accelerometer
Selected specifications:
 • Dimensions: 105.4x99x72.7 mm
 • Weight: 370 g

Shock pulse measuring unit

The unit measures shock pulse levels on four channels in parallel. Shock pulse values are raw values that, after normalization, show the status of, for example, a bearing. The unit provides continuous monitoring of operating condition by means of:

 • Shock pulse measurement, including lubrication condition (HDm/HDc, LR/HR)
 • Symptom values
 • Spectrum
 • Time signal
Selected specifications:
 • Dimensions: 144x105.4x72.7 mm
 • Weight: 550 g

Устройство за измерване на вибрациите – Dual Technology

Устройството измерва нивото на вибрациите паралелно и на четирите канала. Когато се използва с акселерометъра DuoTech, то може да се използва и за измерване на ударни импулси. Уредът осигурява непрекъснат мониторинг на работното състояние чрез:

• Измерване на вибрациите (Ускорение / скорост / изместване rms, HD ENV)
• Стойности на симптоми 
• Спектър
•Времеви сигнал 
• Измерване на ударния импулс, включително състояние на смазване (HDm/HDc, LR/HR) чрез акселерометър DuoTech

Избрани спецификации:

• Размери: 105.4x99x72.7 mm
• Тегло: 370 g

Устройство за измерване на ударния импулс

Устройството измерва нивата на ударния импулс паралелно и на четирите канала. Стойностите на ударния импулс са неоценени стойности, които след нормализиране показват състоянието, например на лагер. Устройството осигурява непрекъснат мониторинг на работното състояние чрез:

• Измерване на ударния импулс, включително състояние на смазване (HDm/HDc, LR/HR) 
• Стойности на симптоми 
• Спектър
• Времеви сигнал

Избрани спецификации:

• Размери: 144x105.4x72.7 mm
• Тегло: 550 g

Downloads