Система CMM

Системата CMM е постоянно инсталирана система за непрекъснато наблюдение на състоянието, състояща се от сензори, конвертори и комбинирани модули за визуализация и управление.

Системата CMM  се състои от едно- и двуканални модули за измерване на ударни импулси при лагери,  вибрационно състояние съгласно ISO препоръките, и температура. Резултатите от измерването се извеждат като аналогови сигнали в диапазона 4-20 mA, изпращани към дисплейни модули с релейни функции, и/или към PLC или друга компютърна система за мониторинг и контрол. Обхватите на измерване и нивата на алармата се избират според техническите изисквания. Може да се използва дистанционно предупреждение през мобилен телефон.

Сензорните линии се контролират автоматично за възникване на късо съединение и отворена верига. Частите, изложени на тежки условия, са здраво-конструирани, неподлежащи на корозия, херметични или водоустойчиви. Налично е оборудване за работа във взривоопасни условия. Като използва инсталации и сигнали с ниско напрежение, които не са податливи на електрически смущения, CMM осигурява сигурна и надеждна система за наблюдение.

FormProductHeader

С натискането на "Изпращане" вие се съгласявате, че вашето съобщение и лични данни ще бъдат изпратени по имейл до съответния (ите) получател (и) в SPM Instrument. Вие също така се съгласявате, че SPM Instrument и неговите дъщерни дружества ще имат достъп до информацията, която сте предоставили, и че тези данни ще се съхраняват на нашия имейл сървър. Данните няма да бъдат запазвани по друг начин. Няма да използваме тази информация, за да се свържем с вас по въпроси, различни от  посочените във вашата заявка. Няма да споделяме вашата информация с трети страни.