LR/HR

Методът LR/HR е разработен от оригиналния Метод на ударния импулс за диагностика на състоянието на лагерите с търкалящи се елементи. Той позволява прецизен анализ на състоянието на масления филм в интерфейса между външната и вътрешната гривна и съдържа изчислителни модели за намиране на оптималната смазка.

Отличителни характеристики

  • Бърза, лесна и надеждна диагностика на състоянието на лагерите
  • Лесна за разбиране оценка на състоянието в зелено-жълто-червена скала
  • Прецизен анализ на състоянието на масления филм в интерфейса между външната и вътрешната гривна и изчислителни модели за намиране на оптималната смазка
  • Използвайте със SPM Spectrum, за да потвърдите източника на ударни импусли с високи стойности

 

 

Техническо описание

През жизнения си цикъл лагерите генерират удари в интерфейса между натоварения подвижен елемент и лагерния канал. Тези удари "звънят" на ударно-импулсния сензор, който произвежда електрически импулси пропорционални на силата на удара. За разлика от вибрационните сензори, ударно-импулсните сензори реагират при тяхната внимателно настроената резонансна честота от около 32 kHz, което позволява калибрирано измерване на амплитудите на ударния импулс.

Измерване на LR/HR

Типът на сензора и процедурата за измерване са същите като при  метода dBm/dBc. Ударните импулси от лагера се разпространяват през материала и се улавят от сензора. Сензорът преобразува ударите в електрически сигнали, които се обработват, за да предоставят базова стойност  и пикова стойност.

Измервателят на ударния импулс отчита честотата на възникване (входящи ударни импулси в секунда) и променя измервателния праг, докато се определят две амплитудни нива:

  • HR = висока степен на проявление, количествено определяща базовата ударна стойност  (приблизително 1000 входящи удара в секунда).
  • LR = ниска степен на проявление, количествено определяща  стойността на силните удари  (приблизително 40 входящи удара в секунда).

LR и HR са "необработени стойности“, измерени в dBsv (децибелна ударна стойност).

Shock pulses from a bearing being picked up by a transducer then converted and processed to a diagram

Входни данни

Методът LR/HR изисква по-точни данни за лагера, тъй като геометрията на лагера, както и размерът и скоростта, влияят върху базовата ударна стойност и по този начин върху анализа на състоянието на масления филм при изправни лагери. Необходими са оборотите в минута, както и типа и размера на лагера, в идеалния случай чрез въвеждане на ISO номера на лагера, който води до каталога на лагерите в софтуера Condmaster.

Оценяване

Базовите ударни стойности и пиковите стойности, заедно с геометрията, размера и скоростта на лагера, осигуряват оценка на смазването на лагера и потенциалните повреди.

След измерването се предоставя следната информация:

  • общо описание на състоянието на лагера (CODE);
  • стойност за състоянието на масления филм (LUB);
  • стойност за повърхностни повреди (COND)

Стойност на LUB  "0" означава движение без смазване. Тази стойност се увеличава с дебелината на масления филм. COND  показание от около 30 показва повърхностен стрес или ранни повреди. Тази стойност се увеличава с тежестта на повредите. Общата оценка е:

CODE A Лагер в добро състояние
CODE B Лошо смазване
CODE C Работа на сухо, риск от повреда
CODE D Повреда

LUBMASTER, част от диагностичния софтуер на Condmaster, използва стойностите на удара и данните за вида смазка, вискозитета, натоварването и работната температура, за да изчисли продължителността на живота на лагера при сегашните условия. Той също така изчислява ефекта от промените в типа и вискозитета на смазката.

Shock pulse measurement combined with bearing information evaluated in CODE, LUB and COND


Калибриране

Точността на метода LR/HR се увеличава с калибриращ коефициент (COMP номер), използван в случай на лагери с минимално натоварване или некачествени точки за измерване (и в двата случая силата на сигнала е под нормата). Въз основа на каталожните данни на лагера и свойствата на смазката, инструментът изчислява нормалното ниво на удара за изправен лагер и компенсира необичайно нисък сигнал, преди да даде резултатите от оценката.

Анализиране на LR/HR

Чрез анализ на измерването на ударния импулс в честотната област може да се определи източникът на ударните импулси. Целта на "SPM Spectrum" е да провери произхода на ударните импулси с висока стойност. Ударите, генерирани от повредени лагери, обикновено имат модел на възникване, съответстващ на честотата на преминаване на сачмите по лагерния канал. Ударите, произхождащи от повредени зъбни колела, например показват други видове модели, докато случайните удари от източници на смущения не проявяват модели.

Честотните модели на лагерите са предварително зададени в нашия софтуер за диагностика и анализ Condmaster. Свързването на групата  за симптоми "Лагер" с измервателната точка позволява на потребителя да маркира модел на лагер, като кликне върху името му. Когато е подходящо  могат да се добавят и други симптоми. Намирането на ясно съвпадение на лагерен симптом в спектъра е доказателство, че измереният сигнал идва от лагера.