SPM HD

SPM HD® е патентована по-нататъшна разработка на Mетода на ударните импулси (SPM), използван за бърза, лесна и надеждна диагностика на експлоатационното състояние на лагери с търкалящи се елементи. Той осигурява лесна за разбиране оценка на състоянието в зелено-жълто-червена скала, както и кристално чисти спектри и времеви сигнали за по-нататъшен анализ.

Отличителни характеристики

 • Бърза, лесна и надеждна диагностика на състоянието на лагера

 • Лесна за разбиране оценка на състоянието в зелено-жълто-червена скала

 • Идентифицирайте повредите на лагерите, като използвате изключително ясни спектри и времеви сигнали

 • Мониторинг на приложения в много широк обхват на обороти, включително приложения с ултра ниска скорост (диапазон от 0.1 до 20 000 об/мин)

 

Техническо описание

Модерната дигитална технология и базираната на RPM честота на вземане на проби, правят SPM HD особено подходящ метод за измерване при приложения с ниска скорост. Сложните математически алгоритми правят измервателната техника по-малко чувствителна към смущения от други сигнали. Изключително качество на сигнала и 24-битово аналогово/цифрово преобразуване осигуряват изключително висока резолюция и голяма детайлност в спектрите и времевите сигнали. Времевите сигнали се интерпретират много лесно, което прави вида и степента на неизправностите  лесни за определяне. SPM HD може да се използва за наблюдение на приложения в диапазона от 0.1 до 20 000 RPM.

През жизнения си цикъл лагерите генерират удари в интерфейса между натоварения подвижен елемент и лагерния канал. Тези удари "звънят" на сензора за измерване на ударни импулси, който произвежда електрически импулси пропорционални на силата на удара. За разлика от вибрационните сензори, сензорите за измерване на ударни импулси реагират при тяхната внимателно настроената резонансна честота от около 32 kHz, което позволява калибрирано измерване на амплитудите на ударния импулс. Амплитудата на ударния импулс се дължи на три основни фактора:
- Скорост на търкаляне (размер на лагера и обороти в минута)
- Дебелина на масления филм (разделителят между металните повърхности при търкалящите се елементи). Масленият филм зависи от подаването на смазка, както и от центроването и натоварването.
- Механичното състояние на носещите повърхности (грапавост, напрежение, повреди, свободни метални частици).

SPM HD measurement technique

Входни данни

Ефектът от скоростта на търкаляне върху сигнала се неутрализира чрез въвеждане на обороти и диаметър на вала като входни данни с "приемлива точност". Това задава начална стойност (HDi), началото на "нормализирана" скала на състоянието.

Обработка на сигнала

Филтър за шум: Случайно възникващи високи показания, които могат да причинят фалшиви аларми, се филтрират с помощта на алгоритъма за отхвърляне на случайни удари.
Колебанията в RPM се обработват с помощта на  HD Order Tracking, вижте по-долу

Алгоритъмът за усилване на симптомите търси повтарящи се въздействия във времевата област. В резултат на това, случайните сигнали се потискат, а повтарящите се сигнали се усилват

Изходни данни

 • HDm
  Скаларна стойност, изразена в децибели. Това е основната стойност, която трябва да се използва за определяне на тежестта на повредата на лагера. Тя представлява най-високите ударни импулси, установени по време на цикъла на измерване. Тази стойност се използва и за задействане на предупреждения.
 • HDc
  Скаларна стойност, изразена в децибели. Тази стойност представлява нивото, при което присъстват 200 удара в секунда. Стойността е полезна, за да се определи състоянието на смазване.
 • Time signal HD
  Изключително полезно за локализиране къде в лагера се намира потенциалната повреда. В много случаи е възможно също така да се определи естеството на повредата (напукана вътрешна гривна с разпукване наоколо, или единична пукнатина и т.н.). Методът Time signal HD е резултат от много усъвършенствани цифрови алгоритми, при които повтарящите се удари се усилват, а случайните сигнали се потискат.
 • SPM Spectrum HD
  SPM Spectrum HD е резултат от прилагането на FFT алгоритми върху Time Signal HD. SPM HD spectrum  е полезен за определяне къде се намират потенциалните повреди на лагерите. Също така е полезен за откриване на тенденции (прилагане на стойности за симптоми и ленти).

Оценяване

Изпитването на лагери при променливи работни условия опитно е установило първоначалната стойност и обхвата на трите зони на състоянието (зелено-жълто-червено). Максималната стойност поставя лагера в съответната зона на състояние. Височината на  базовата стойност и на делта стойността  (HDm минус HDc) показва качество на смазване или проблеми с монтажа и центроването на лагерите.

HD Order Tracking

За машини, работещи с променлива скорост, анализът чрез Проследяване на хармоници с висока разделителна способност (High Definition Order Tracking) осигурява надеждни данни и кристално ясни измервателни резултати, дори когато RPM варира значително в хода на измерването. При все повече машини скоростта се контролира. Например компресори със задвижване с променлива скорост (вариатор), където RPM се променя много бързо. Проследяването на хармониците е приложимо в голям обхват на RPM, от само няколко до хиляди обороти в минута.

HD Order Tracking е приблизително десет пъти по-добър от традиционните алгоритми за хармоничен анализ, когато оборотите в минута не са напълно стабилни.

Методът използва кратни на скоростта на въртене (хармоници), а не абсолютна честота (Hz). Целта на използването на хармоници е да заключи (фиксира) показанията за скоростта на въртене (1X) и нейните кратни стойности, което означава, че хармоничните компоненти в спектъра винаги остават в едно и също положение, дори ако скоростта на въртене варира по време на измерването.

Следователно два или няколко спектъра от една и съща машина с променлива скорост могат да бъдат сравнени по-лесно, ако са представени като хармоници. При проследяването на хармониците честотният диапазон винаги покрива симптомите, които представляват интерес, независимо от скоростта на въртене на машината.

Практически случаи

МОНИТОРИНГ НА ЧЕЛЮСТНА ДРОБИЛКА СЪС SPM HD

Миннодобивните работи включват редица критични приложения, които могат да причинят сериозни смущения в производствения процес в случай на неизправности. Такова оборудване е челюстната дробилка.

МОНИТОРИНГ СЪС SPM HD В ЦЕЛУЛОЗНАТА И ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

SPM Instrument предоставя решения за мониторинг на състоянието в целулозно-хартиената промишленост в продължение на много години. Кликнете, за да научите повече за нашите решения и практически опит.

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ НА АВТОГЕННИ МЕЛНИЦИ

В това практическо приложение от българския производител на мед Aurubis, технологията SPM HD се използва за наблюдение на пиньона на валови лагери на критична за производството автогенна мелница във флотационната инсталация.