Целулозно-хартиена индустрия

SPM доставя решения за мониторинг на състоянието на целулозно-хартиената индустрия в продължение на много години. Първите ни клиенти бяха хартиени заводи в Северна Европа в началото на 70-те години.

Мониторингът на състоянието е крайъгълен камък в управлението на активите в целулозно-хартиените заводи. Наличието на контрол върху експлоатационното състояние е задължително за оптимизиране на рентабилността на завода. Поддържането на наличност, максимизирането на времето за предварително предупреждение и избягването на вторични повреди са основните причини за прилагане на мониторинг, базиран на състоянието, в целулозната и  хартиената индустрия.

Типични приложения в целулозно-хартиена индустрия са транспортни ленти, дробилни машини, сортировъчни установки, вентилатори, винтови транспортьори, рафинерии, напорни сита, бъркалки, мониторинг на валцуването, филцови ролки, разпръскващи ролки, смукателни ролки, сушилни барабани, сушилни цилиндри, вакуумни помпи, макари, а също и електрически двигатели, помпи, вентилатори и зъбни предавки.

Като се има предвид тежките експлоатационни условия в хартиените фабрики, SPM предлага всяко хардуерно и софтуерно оборудване, от което се нуждаете, за извършване на ефективен мониторинг на състоянието -  от точката на събиране на данни до оценените измервателни данни. Нашите продукти и измервателни методи са специално разработени за нуждите на целулозно-хартиената индустрия.

"Продължаваме да инвестираме в SPM оборудване, за да увеличим експлоатационната готовност на завода, като избягваме повреди на лагерите, които могат да се превърнат в отказ."

Андреас Линдблом, Мениджър по поддръжката в механичния цех на Södra Cell Värö

Продукти за целулозно-хартиена индустрия

Като се има предвид тежките експлоатационни условия в хартиените фабрики, SPM предлага всяко хардуерно и софтуерно оборудване, от което се нуждаете, за извършване на ефективен мониторинг на състоянието -  от точката на събиране на данни до оценените измервателни данни. Нашите продукти и измервателни методи са специално разработени за нуждите на целулозно-хартиената индустрия.

Преносими инструменти

Гамата ръчни инструменти SPM включва оборудване за измерване на ударни импулси, измерване на силата на вибрациите и анализ на вибрационния спектър.

Онлайн системи Intellinova

Онлайн системата за мониторинг и диагностика на състоянието е инструмент за управление на активите, който постоянно следи за вашето оборудване, като увеличава максимално нивото на готовност и производителността на инсталацията.

Сензори и трансмитери

Изборът на правилния сензор за вашето приложение е от решаващо значение за точността на измерването. Предлагат се различни варианти, като за всяка нужда има сензор за измерване на ударни импулси или вибрации.

Практически случаи

Повреда на зъбна предавка на ротационна пещ

Този практически случай описва откриването на повреда на зъбно колело на изходящия вал, открита по време на изпитание за производителност, включващо увеличаване на скоростта.

Повреда на лагер на пресов валяк

В румънската хартиена фабрика Vrancart S.A. е инсталирана онлайн системата Intellinova Compact с HD технология за мониторинг на състоянието, за наблюдение на пресовата секция на машина за хартия K25. Този случай описва откриване на повреда на лагера върху един от валяците на пресата, показващ раз...

Повреда на многостепенна скоростна кутия

Част от всеобхватен проект, проучващ и определящ най-добрите практики за мониторинг на скоростна кутия с HD технология, този казус включва мониторинг на състоянието на многостепенна скоростна кутия в завод за целулоза.

HD технологии върху формоващ вал

Този случай показва сравнителни измервания между SPM HD и HD ENV на формоващ вал в машина за производство на хартия K25 в румънската хартиена фабрика Vrancart S.A. Adjud.

Повреда на външната гривна на лагер в Chemi-Washer

Този случай в българска целулозна фабрика Свилоцел разглежда откриването на повреда на лагер чрез маршрутно-базиран мониторинг на състоянието на Chemi-Washer, като се използва преносимия анализатор на данни Leonova Diamond.

Мониторинг на промивна преса със SPM HD

Този случай описва тестови измервания, извършени на промивна преса с въртене 8 об./мин, в цеха за избелване в Zellstoff Pöls AG в Австрия по метода SPM HD.

Нискоскоростен мониторинг на лагер на подаващо устройство с ниско налягане

Този практически случай се занимава с прилагането на мониторинг на състоянието върху подаващо устройство с ниско налягане в една от най-големите целулозни фабрики, Södra Cell Mönsterås.

Мониторинг на вибрациите на каландъра на машина за хартия

Шведската хартиена фабрика Stora Enso Kvarnsveden прилага мониторинг на вибрациите на супер каландъра PM8, за да оптимизира работата му и да удължи експлоатационния живот на валяците.

SPM HD при нискоскоростни машини в производството на хартия

Заводът за хартия Ortviken в Швеция, собственост на SCA, произвежда хартии с покритие за печатни издания, LWC и вестникарска хартия на четири машини за хартия с годишен производствен капацитет 850 000 тона. За Ortviken измервателният метод SPM HD® е решение на дългогодишни проблеми с повреди, свъ...

Хартиената фабрика Hallsta измерва състоянието на лагерите със SPM HD

"От април 2009 г. участваме в проект заедно със SPM, при което сме измерили състоянието на лагерите на четири от нашите двужилни преси с измервателна техника SPM HD®. За да се поддържа качеството на целулозата, е важно тези преси да работят правилно. Всяка повреда води и до големи разходи за повр...

Новини

Eska equips board machine with online condition monitoring

Dutch solid board producer Eska has decided to equip the PM7 board machine in its Hoogezand plant with an online condition monitoring system from SPM Instrument. Eska...

Södra Cell Värö pulp mill ensures availability of drying machine with online monitoring for Industry 4.0

At Swedish pulp mill Södra Cell Värö, condition monitoring has long been a well-integrated and successful part of preventive maintenance. The mill is now making furthe...

Holmen Paper Hallsta upgrades condition monitoring system on PM12

At Swedish specialty paper mill Holmen Paper Hallsta in Roslagen, condition-based maintenance has long been a prioritized strategy. As a first step in the upgrade of t...

Nordic Paper Bäckhammar continues to expand online vibration monitoring on PM4

Swedish-based specialty paper manufacturer Nordic Paper has recently expanded its online vibration monitoring on paper machine PM4 at its Bäckhammar plant. In order to...

Case study: Gear and bearing failure in multistage gearbox

This case study presents the results of condition monitoring on a multistage gearbox driving a disc filter in a pulp mill. Within the scope of these measurements, the...