MG-4

Защитете вашето предпазно оборудване и други важни машини. MG-4 е самостоятелен блок за непрекъснат мониторинг, идеален за автоматично наблюдение на автоматизирани системи.

Това е отлична отправна точка за измерване на състоянието на отделните машини, но може също така да служи като опора на по-голямо, бъдещо онлайн решение. Малко и компактно устройство за мониторинг, сензори и няколко кабела са всичко, от което се нуждаете. MG-4 е евтино решение, лесно за поддръжка и лесно мащабиране.

MG-4 използва двата най-надеждни метода за автоматично откриване на неизправност на машината. Той осигурява мониторинг на ударния импулс за ранно предупреждение в случай на неадекватно смазване на лагерите, напрегнати лагери или поява на повреда, а също така издава и предупреждение за поддръжка в случай на значително увеличаване на тежестта на вибрациите. Може да се програмира обхват на измерване, двустепенно ниво на аларма, закъснение на аларма и комбинация на релета. Оценката на състоянието е автоматична. Няма оперативни разходи - инсталирайте и се чувствайте подсигурени.

Cost-efficient

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВЕН

Разходите при повреда са винаги твърде високи. MG-4 е застраховка с гаранция за възстановяване на разходите. Изберете комбинацията от канали, която осигурява максимална безопасност при най-ниска цена.
Arrows describing flexibility

ГЪВКАВ

MG-4 е лесен за инсталиране на всички видове въртящи се машини. Широката гама от сензори и аксесоари за монтаж се се доказала като надеждна в много тежки индустриални условия.
Analysis

АВТОМАТИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Защитете вашето предпазно оборудване и други важни машини. MG-4 е самостоятелен блок за непрекъснат мониторинг, идеален за автоматично наблюдение на автоматизирани системи.

FormProductHeader

С натискането на "Изпращане" вие се съгласявате, че вашето съобщение и лични данни ще бъдат изпратени по имейл до съответния (ите) получател (и) в SPM Instrument. Вие също така се съгласявате, че SPM Instrument и неговите дъщерни дружества ще имат достъп до информацията, която сте предоставили, и че тези данни ще се съхраняват на нашия имейл сървър. Данните няма да бъдат запазвани по друг начин. Няма да използваме тази информация, за да се свържем с вас по въпроси, различни от  посочените във вашата заявка. Няма да споделяме вашата информация с трети страни.

Отличителни характеристики

Семейството MG-4 се състои от четири програмируеми устройства за измерване тежестта на вибрациите (VIB) и състояние на лагера (SPM). Разликата е в комбинацията от канали:

 
 Разлики при устройствата от семейството на MG-4
 
   VIB канали  SPM канали
 MG4-1A  1  0
 MG4-2A  2  0
 MG4-12A  1  2
 MG4-22A  2  2

 

MG-4 осигурява:
  • Показване на измерената стойност с непрекъснати актуализации
  • Аналогов изход 4-20 mA с програмируем обхват на стъпки от 10 mm/s RMS (VIB) или 10 dB (SPM).
  • Релета 250 V(1) и 125 V(2 за MG4-1, 4 за останалите) с програмируеми алармени нива.

Можете да изберете захранването (230 Vac, 115 Vac или 15 до 30 Vac/Vdc), честотния диапазон (нисък честотен обхват 3, 10 или 100 Hz, висок 1000 или 2000 Hz) и SPM метод (dBm/dBc или LR/HR). MG-4 има кутия за стенен монтаж (IP65). Измерването на времето, нивата на алармата, закъснението на алармата и комбинациите канал/реле се програмират с помощта на бутоните на предния панел.

 

MG4-Ref11

MG4-Ref11 е специален вид MG4, и е разработен за целулозно-хартиената индустрия за непрекъснат мониторинг на мелниците. Този уред е адаптиран към специалните изисквания за изключително бързи измервания, необходими за откриване на неизбежна повреда на сегмента на диска.

Сензор за ударни импулси е монтиран на корпуса на мелницата, така че механичните удари от сегментите на диска да се улавят от преобразувателя с възможно най-малкото затихване. Сензорът е свързан към MG4-REF11, който анализира получените сигнали, като взема предвид амплитудата и честотата на проявяване. Той също така измерва RMS стойността на вибрационната скорост съгласно ISO 2372. Ако сегментите на диска работят заедно, се активира реле и се подава сигнал за отваряне на дисковата междина. Дисплеят показва резултатите от измерванията и за двата канала.

MG4-Ref11 е предназначен за използване при мелници с един въртящ се дисков сегмент.

 

Downloads