Химическа индустрия

SPM Instrument е доставчик на оборудване за мониторинг на състоянието на заводи от химическата промишленост в целия свят. Мониторингът на състоянието се превърна в естествена и жизненоважна част от операциите, напр. в компании, използващи Six Sigma за системно подобряване на промените в производствения процес.

Химическата промишленост обикновено е чувствителна към спирания на производството. Поради дългите производствени вериги в линиите, повредите имат силно отрицателно въздействие. Освен това, тъй като в производството се използват машини със специално предназначение, сроковете за доставка на резервни части обикновено са  дълги.

Химическата промишленост е разделена на няколко сектора и всеки сектор има своите уникални изисквания към оборудването и инсталаците за мониторинг на състоянието. Компаниите, работещи с биотехнологии, имат строги изисквания по отношение на чистия въздух. Ако вентилатор на въздушна система се повреди, цялото производство в зоната се губи и компанията претърпява значителни икономически загуби. Общ фактор за всички сектори е съществуването на производствени зони с класификация Ex, където безопасността е много важна. Всяко оборудване, използвано в Ex среда, трябва да бъде сертифицирано от ATEX или подобни организации.

Решения за химическата индустрия

Типично приложение в химическата промишленост са електродвигателите и помпите, големите екструдерни редуктори и вентилационните вентилатори. Техническото решение е онлайн измервания и оценка на тенденциите със SPM Spectrum и прилагане на Метода на ударния импиулс за наблюдение на състоянието на лагерите. При бавно въртящи се машини е много успешно използването на измервателния метод SPM HD®. SPM HD използва честота на извършване на замервания на базата на оборотите в минута и методи за алгоритмична корелация, за да осигури възможно най-високо качество на сигнала и изключително ясни спектри за анализ.

SPM предлага всякакви хардуерни и софтуерни съоръжения, необходими за ефективен мониторинг на състоянието, от точката на събиране на данни до оценените данни за измерване. Нашите измервателни методи за мониторинг на лагери и вибрации са ефективни и добре доказани.

Преносими инструменти

Гамата от ръчни инструменти на SPM включва оборудване за измерване на ударни импулси, измерване на тежестта на вибрациите и анализ на вибрационния спектър.

Онлайн системи Intellinova

Онлайн системата за мониторинг и диагностика на състоянието е инструмент за управление на активите, който постоянно следи за вашето оборудване, като увеличава максимално нивото на готовност и производителността на инсталацията.

Продукти за работа във взривоопасна среда

Продуктите за работа в потенциално взривоопасна среда включват нашата онлайн система и преносими инструменти с аксесоари като сензори, трансмитери и слушалки с микрофон.

HD технологии

Мониторингът на състоянието с технологии с висока разделителна способност (HD) осигурява изключително дълго време за предварително предупреждение, като по този начин максимизира хоризонта на планиране за поддръжка и ремонти.

Практически случаи

Ултрадълго предупреждение за сушилен барабан

Международна химическа компания във Финландия наблюдава състоянието на нискоскоростните сушилни барабани от 2012 г., като използва HD технология. Това случай описва откриването на повреда на лагер, чието развитие се наблюдава в продължение на три години.

Новини

Case study: Three years’ pre-warning time for low-RPM drying drum with HD technology

In a chemical plant in Finland, the Intellinova Compact online condition monitoring system detected the first signs of bearing damage on a carrying wheel bearing in a...

Ashland first out with Leonova Diamond IS in Benelux

Ashland Industries Nederland takes the help of Leonova Diamond IS in its efforts to meet the strict environmental and safety requirements imposed on so-called BRZO com...

Domsjö Fabriker boosts its condition monitoring with SPM technology

Swedish biorefinery Domsjö Fabriker now invests in the Ex version of the latest portable instrument Leonova Diamond® from SPM, containing the patented and award-winnin...