Енергетика

Подходът за поддръжка в енергетиката се промени през последните години. Много доставчици на енергия сега се фокусират върху надеждността на оборудването, за да засилят конкурентната си позиция и да осигурят по-висока възвръщаемост на инвестициите. Във времена на свиване на бюджетите и нарастващи изисквания, преминаването отвъд конвенционалните практики за поддръжка се превръща в средство за постигане на целта.

SPM Instrument е доставчик на иновативни решения за мониторинг на състоянието в енергетиката в продължение на много години. Всеки сектор от индустрията има своите специфични проблеми. Проблемите с безопасността, надеждността и експлоатационната готовност влияят върху растежа на отделната електроцентрала, както и върху избора на технология за производство на енергия и на оборудването. Общото за всички е важността на поддържането на експлоатационна готовност в производството. Прекъсванията на електрозахранването причиняват високи разходи на крайния потребител и често са причина за санкции за дистрибутора. Също така, подмяната на резервни части може да струва много скъпо.

Поради различни причини части от северното полукълбо са най-големите консуматори на енергия в света. Например тук са разположени много силно енергоемки индустрии (алуминиеви и стоманодобивни заводи, хартиена и целулозна промишленост и др.). Суровият климат в най-северните райони също изисква ефективни отоплителни системи в сградите през студения сезон на годината.

В отговор на изискванията за чиста и възобновяема енергия, вятърните паркове се появяват по целия свят и енергията, добивана от вятър, сега е най-бързо растящият сектор в производството на електроенергия. Нашите патентовани методи се оказаха особено ценни при трудните условия за извършване на измервания във вятърната енергетика. Ядрената енергетика, разбира се, има много строги изисквания към производствения процес. SPM предлага измервателно оборудване, подходящо за инсталации, където трябва да се осигури безопасност и интегритет на околната среда. В електроцентралите типичните приложения са турбини, редуктори и генератори. Те се наблюдават главно от системи за непрекъсната защита. Поддържащите машини като охлаждащи помпи и изпускателни вентилатори и други, обикновено са оборудвани с онлайн измервателни системи или са включени в периодични измервателни маршрути с преносими устройства, като Leonova Diamond или Leonova Emerald.

Решения за енергетиката

Взимайки предвид тежките екологични изисквания на енергийната индустрия като цяло, и в частност променливите работни условия при ветрогенераторите, SPM предлага всякакво хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за ефективен мониторинг на състоянието, от точката на събиране на данни до оценените измервателни данни. При бавно въртящи се машини е много успешно използването на измервателния метод SPM HD®. SPM HD използва честота на извършване на замервания на базата на оборотите в минута и методи за алгоритмична корелация, за да осигури възможно най-високо качество на сигнала и изключително ясни спектри за анализ.

Преносими инструменти

Гамата от ръчни инструменти на SPM включва оборудване за измерване на ударни импулси, измерване на тежестта на вибрациите и анализ на вибрационния спектър.

Онлайн системи Intellinova

Онлайн системата за мониторинг и диагностика на състоянието е инструмент за управление на активите, който постоянно следи за вашето оборудване, като увеличава максимално нивото на готовност и производителността на инсталацията.

Продукти за работа във взривоопасна среда

Продуктите за работа в потенциално взривоопасна среда включват нашата онлайн система и преносими инструменти с аксесоари като сензори, трансмитери и слушалки с микрофон.

HD технологии

Мониторингът на състоянието с технологии с висока разделителна способност (HD) осигурява изключително дълго време за предварително предупреждение, като по този начин максимизира хоризонта на планиране за поддръжка и ремонти.

Нашето решение за вятърни паркове

Целта на мониторинга на състоянието е да се максимизира печалбата от жизнения цикъл на завода чрез избягване на производствени загуби и вторични повреди, причинени от отказ на жизненоважно оборудване, главно лагерите на генератора, предавателната кутия и основните лагери.

Системата SPM е много чувствителна и осигурява ранно предупреждение за влошено работно състояние на даден компонент. Това позволява планирана поддръжка и подмяна с възможно най-кратко време на спиране. Наблюдаваните параметри са ударни импулси и вибрации, най-надеждните и специфични индикатори на състоянието, на предварително зададени интервали. Системата измерва амплитудите на сигнала, осигурява спектри на удар и вибрации и най-важното - индивидуални стойности за специфични симптоми на повреда, показващи състоянието на вътрешния пръстен на лагер, зъбно колело и др. Основното съобщение, което достига до оператора на вятърната централа, е лесно за разбиране оценка за състоянието, посечена в зелено - добро състояние, в жълто - предупреждение и в червено - лошо състояние, заедно с описание на най-вероятната  причина.

SPM осигурява надеждна и лесна за работа информация за състоянието, технически и икономически адаптирана към изискванията на всяко отделно предприятие.

1. Генератор

Препоръчвани методи: SPM HD® и EVAM измерване на ударни импулси и вибрации.
Причина: Влошеното състояние на лагера е най-честата причина за повреда, заедно с неправилното центроване.
Забележка: Надежден, достатъчно време за предварително предупреждение.

2. Редуктор

Препоръчвани методи: SPM HD® и EVAM
Причина: Проблеми, свързани със съединяването и с предавките от високоскоростната страна на редуктора, измервания на ударни импулси за състояние на лагера на бавно въртящата се страна на редуктора.
Забележка: Редукторите са сложни устройства, които се нуждаят от различни методи за измерване, за да се обхванат всички повреди. Оборотите се изчислява от скоростта на ротора.

3. Основни лагери

Препоръчвани методи: SPM HD®, анализ на спектър и времеви сигнал.
Причина: това е подходящият метод за бавно въртящи се лагери.
Забележка: Измерването на оборотите е много важно за бавно въртящи се части.

Практически случаи

Онлайн мониторинг на състоянието на въглищна конвейерна система

В Amarillo, Тексас, САЩ, доставчикът на енергийни услуги Savage успешно използва най-съвременен онлайн мониторинг на състоянието на въглищна конвейерна система, за да помогне да се премахне заплахата от неизправност на оборудването и да се осигури безопасно и непрекъснато снабдяване с гориво за п...

Онлайн мониторинг във вятърния парк Slitevind в Швеция

Slitevind AB искаше да инсталира система, която да предотврати високите разходи за подмяна на повредени зъбни колела във вятърния парк.

Новини

MHI Vestas Offshore Wind™ chooses Intellinova Parallel MB with SPM HD for V164

In 2015, the largest MHI Vestas wind turbine to date, the V164 - 8MW, went into production. Following a long period of joint development work, MHI Vestas Offshore Wind...

Mälarenergi invests in online system Intellinova from SPM

Public utility company Mälarenergi, operator of Sweden's largest cogeneration plant, continues to show confidence in SPM’s uniquely efficient condition monitoring prod...

Nuclear power plant Kozloduy NPP upgrades to Leonova Diamond

Kozloduy NPP is the only nuclear power plant in Bulgaria and the main power unit for electricity generation, providing over a third of the country’s total annual elect...

Landskrona Kraft expands online monitoring of critical assets

In the fall of 2012, the new CHP plant ’Energiknuten’ in Landskrona in southern Sweden was put into operation. In the plant, public utility company Landskrona Kraft pr...

Eneco Wind installs Intellinova systems in new wind park

Eneco Wind, one of the major energy companies in the Netherlands, wants energy to be affordable and available and stay that way. ‘That is why we are investing in alter...