Практически случаи

Повреда на зъбна предавка на ротационна пещ

Този практически случай описва откриването на повреда на зъбно колело на изходящия вал, открита по време на изпитание за производителност, включващо увеличаване на скоростта.

Задвижванията на поточната линия в автомобилната индустрия

Това практически случай описва онлайн мониторинга на състоянието на критично важни за производството задвижвания на поточата линия в завода на голям производител на автомобили в Обединеното кралство.

Повреда на зъбния лагер в топкова мелница

Като използва HD технологии за измерване, българският производител на мед "Асарел Медет" АД следи механичното състояние на критично оборудване в открития рудник и флотационната инсталация. Това случай се занимава с успешното откриване на повреда на външната гривна на зъбен лагер в топкова мелница.

Повреда на лагер на пресов валяк

В румънската хартиена фабрика Vrancart S.A. е инсталирана онлайн системата Intellinova Compact с HD технология за мониторинг на състоянието, за наблюдение на пресовата секция на машина за хартия K25. Този случай описва откриване на повреда на лагера върху един от валяците на пресата, показващ развитието на повредата за период от около шест седмици.

Мониторинг на състоянието на топкова мелница

Използвайки ръчния инструмент Leonova Emerald и акселерометрите DuoTech , норвежката минна компания Rana Gruber следи механичното състояние на критичната за производството в този случай топкова мелница.

Повреда на многостепенна скоростна кутия

Част от всеобхватен проект, проучващ и определящ най-добрите практики за мониторинг на скоростна кутия с HD технология, този казус включва мониторинг на състоянието на многостепенна скоростна кутия в завод за целулоза.

Онлайн мониторинг на състоянието на ротационен калцинатор

Този завод за преработка на материали замени своята предишна система за мониторинг на вибрациите на нискоскоростен барабан на калцинатор с онлайн системата Intellinova Compact, след като тестовата инсталация, включваща измервания с SPM HD, се оказа успешна.

HD технологии върху формоващ вал

Този случай показва сравнителни измервания между SPM HD и HD ENV на формоващ вал в машина за производство на хартия K25 в румънската хартиена фабрика Vrancart S.A. Adjud.

Повреда на външната гривна на лагер в Chemi-Washer

Този случай в българска целулозна фабрика Свилоцел разглежда откриването на повреда на лагер чрез маршрутно-базиран мониторинг на състоянието на Chemi-Washer, като се използва преносимия анализатор на данни Leonova Diamond.

Онлайн мониторинг на автогенна мелница

В този случай от българския производител на мед Aurubis, технологията за ударни импулси SPM HD се използва за мониторинг на лагерите на оста на пиньона на критична за производството автогенна мелница във флотационната инсталация.

Ултрадълго предупреждение за сушилен барабан

Международна химическа компания във Финландия наблюдава състоянието на нискоскоростните сушилни барабани от 2012 г., като използва HD технология. Това случай описва откриването на повреда на лагер, чието развитие се наблюдава в продължение на три години.

Мониторинг на промивна преса със SPM HD

Този случай описва тестови измервания, извършени на промивна преса с въртене 8 об./мин, в цеха за избелване в Zellstoff Pöls AG в Австрия по метода SPM HD.

HD технологии при топкова мелница в Orcem

Холандският производител на цимент Orcem прилага HD технологии за наблюдение на механичното състояние на топкова мелница, което е критична част от процеса на смилане в производството на цимент. В много случаи целият производствен процес може да бъде силно ограничен или напълно спрян, ако мелницата спре да работи. Следователно внимателното наблюдение на състоянието на мелничното оборудване е от съществено значение.

Мониторинг на челюстна дробилка със SPM HD

Миннодобивните операции включват редица критични приложения, които в случай на неизправност могат да причинят сериозни смущения в производствения процес. Едно такова оборудване е челюстната дробилка.

Нискоскоростен мониторинг на лагер на подаващо устройство с ниско налягане

Този практически случай се занимава с прилагането на мониторинг на състоянието върху подаващо устройство с ниско налягане в една от най-големите целулозни фабрики, Södra Cell Mönsterås.

SSAB следи състоянието на лагерите на линия за непрекъснато леене

SSAB, шведски производител на горещо и студено валцувани стоманени ленти, наскоро оборудва своята Линия за непрекъснато леене 5 с онлайн мониторинг на състоянието, използвайки Intellinova Compact и измервателния метод SPM HD.

Мониторинг на вибрациите на каландъра на машина за хартия

Шведската хартиена фабрика Stora Enso Kvarnsveden прилага мониторинг на вибрациите на супер каландъра PM8, за да оптимизира работата му и да удължи експлоатационния живот на валяците.

Онлайн мониторинг на състоянието на рудничен подемник Болиден

В рудника Ренстрьом в северна Швеция, Болиден наблюдава механичното състояние на многовъжен фрикционен подемник , използвайки комбинация от измерване на вибрации и ударни импулси с висока разделителна способност.

Нискоскоростна автогенна мелница в мината Болиден

На автогенна мелница в Гарпенберг, Швеция, онлайн системата Intellinova следи състоянието на двигателите и скоростните кутии, използвайки измерване на вибрациите в комбинация със SPM HD.

SPM HD при нискоскоростни машини в производството на хартия

Заводът за хартия Ortviken в Швеция, собственост на SCA, произвежда хартии с покритие за печатни издания, LWC и вестникарска хартия на четири машини за хартия с годишен производствен капацитет 850 000 тона. За Ortviken измервателният метод SPM HD® е решение на дългогодишни проблеми с повреди, свързани с лагери на машини с ниски обороти, като двужилните преси, които се използват за дехидратиране на целулозата.

Хартиената фабрика Hallsta измерва състоянието на лагерите със SPM HD

"От април 2009 г. участваме в проект заедно със SPM, при което сме измерили състоянието на лагерите на четири от нашите двужилни преси с измервателна техника SPM HD®. За да се поддържа качеството на целулозата, е важно тези преси да работят правилно. Всяка повреда води и до големи разходи за повредените валяци."

Онлайн мониторинг на състоянието на въглищна конвейерна система

В Amarillo, Тексас, САЩ, доставчикът на енергийни услуги Savage успешно използва най-съвременен онлайн мониторинг на състоянието на въглищна конвейерна система, за да помогне да се премахне заплахата от неизправност на оборудването и да се осигури безопасно и непрекъснато снабдяване с гориво за притежаваната от Xcel Energy Електростанция Harrington.

Онлайн мониторинг във вятърния парк Slitevind в Швеция

Slitevind AB искаше да инсталира система, която да предотврати високите разходи за подмяна на повредени зъбни колела във вятърния парк.