Силата на нашите иновации - включително ултраефективната и патентована HD технология - позволява на нашите клиенти да се възползват от потенциала на най-ефективните в света решения за мониторинг на състоянието.

Industry 4.0 related icons

По-умни данни - по-точен анализ

Данните без грешки са основата за успешното вземане на решения както за хората, така и за системите, работещи с изкуствен интелект. Данните с висока разделителна способност, предоставени от решенията за мониторинг на състоянието на SPM, напълно съответстват на философията на Industry 4.0 , като осигуряват по-интелигентно, висококачествено въвеждане, изключително подходящо за индустриални IoT системи и извличане на данни от големи информационни масиви. Резултатът е по-прецизни прогнози и по-точен анализ.

Повишена ефективност на активите

Базираната на състоянието поддръжка и Industry 4.0 идеално си прилягат. Включването на нашите патентовани HD данни за състоянието на машината към вашите данни позволява подобряване на цялостната производителност и ефективност чрез предоставяне на задълбочен преглед на вашето ротационно оборудване. Комбинирането на  свързани с производството данни със систематично събирани HD вибрационни данни осигурява отлична основа за добре обосновани стратегически избори и приоритети за поддръжка.

Свързаност

В Industry 4.0 възможността за споделяне на данни е ключова. Решенията на SPM за мониторинг на състоянието предлагат множество начини за предаване на висококачествени данни за състоянието на машината до IoT устройства, системи от по-високо ниво, централни сървъри или облачни услуги, както и приемане на входящи данни от други свързани устройства, за да се гарантира, че са взети под внимание всички съответни параметри на състоянието на машината. Системата за мониторинг на състоянието от SPM е актив с добавена стойност за вашата компания.

Върхова гъвкавост

В дигиталния свят на Industry 4.0 решенията за мониторинг на състоянието от SPM предоставят висококачествени, съотносими данни на множество нива, като се започне от сурови, необработени данни от сензорите, премине се през данни, обработени от нашите усъвършенствани цифрови HD алгоритми, и се стигне чак до изчистените, напълно оценени и годни за прилагане данни за състоянието на машината. Тази способност на системата да осигури интелигентен и персонализиран вход на необходимото ниво на детайлност е уникална.