Индустриални решения

At SPM Instrument, we have solid experience with the various conditions and requirements of many industries regarding condition-based maintenance. However, they all have one thing in common: the need for the earliest possible warning of machine faults. Find out how we meet the needs of various industries and how we help our customers minimize unplanned downtime and secure production!

Автомобилна индустрия

Автомобилната индустрия е една от най-динамичните и конкурентни индустрии в света, която е под непрекъснат натиск да подобри производителността в силно конкурентна, чувствителна към разходите среда. Следвайки ръководни принципи като щадящо производство, Цялостна ефективност на оборудването (OEE)...

Циментова индустрия

През последните години циментовата индустрия възприе проактивния подход към поддръжката, който успешно се прилага в много други отрасли на индустрията през годините. Поддръжката представлява значителна част от оперативните разходи и като такава е критична точка за постигане на подобрение. SPM раб...

Химическа индустрия

SPM Instrument е доставчик на оборудване за мониторинг на състоянието на заводи от химическата промишленост в целия свят. Мониторингът на състоянието се превърна в естествена и жизненоважна част от операциите, напр. в компании, използващи Six Sigma за системно подобряване на промените в производс...

Управление на сградни съоръжения

Още в края на седемдесетте години болници и летища започнаха да използват преносими инструменти на SPM за редовно измерване на вентилатори и двигатели за климатичните системи. Оттогава много ръководители на други видове сгради с високи изисквания за надеждност също се присъединиха към множеството...

Желязо и стоманодобивна индустрия

SPM е ангажирана с бранша на добив на желязо и стомана от началото на 70-те години на миналия век, и ние продължаваме да допринасяме за подобрената надеждност на заводите на основни производители по света.

Морска и офшорна индустрия

През 60-те години горчивият опит на датския корабособственик А. П. Мелер е, че товарните помпи на неговите танкери се развалят твърде често, без предварително предупреждение. Изобретател и предприемчив финансист решават да направят нещо по въпроса. Методът SPM е изобретен и оттогава SPM присъства...

Минно-добивна индустрия

Минно-добивната индустрия работи във все по-конкурентна и капиталоемка индустрия, където маржовете на печалба са ниски. С напредването на технологиите и въвеждането на по-производителното оборудване се изисква солидна програма за поддръжка, за да се подобри надеждността и да се осигури максимална...

Петролна и газова индустрия

Петролната и газовата индустрия разполага с изключително много активи и поддръжката на съоръженията е от жизненоважно значение. В същото време естеството на тези индустрии е свързано с опасности, свързани със самите суровини. Мониторингът на състоянието в тези индустрии е не само за максимизиране...

Енергетика

Подходът за поддръжка в енергетиката се промени през последните години. Много доставчици на енергия сега се фокусират върху надеждността на оборудването, за да засилят конкурентната си позиция и да осигурят по-висока възвръщаемост на инвестициите. Във времена на свиване на бюджетите и нарастващи...

Целулозно-хартиена индустрия

SPM доставя решения за мониторинг на състоянието на целулозно-хартиената индустрия в продължение на много години. Първите ни клиенти бяха хартиени заводи в Северна Европа в началото на 70-те години.