dBm/dBc

Част от оригиналния Метод на ударния-импулс (SPM), dBm/dBc се използва за получаване на бърза, лесна и надеждна диагностика на експлоатационното състояние на лагери с търкалящи се елементи.

Отличителни характеристики

  • Бърза, лесна и надеждна диагностика на състоянието на лагерите

  • Лесна за разбиране оценка на състоянието в зелено-жълто-червена скала

  • Използвайте със SPM Spectrum, за да потвърдите източника на ударни импусли с високи стойности

 

Техническо описание

През жизнения си цикъл лагерите генерират удари в интерфейса между натоварения подвижен елемент и лагерния канал. Тези удари "звънят" на ударно-импулсния сензор, който произвежда електрически импулси пропорционални на силата на удара. За разлика от вибрационните сензори, ударно-импулсните сензори реагират при тяхната внимателно настроената резонансна честота от около 32 kHz, което позволява калибрирано измерване на амплитудите на ударния импулс.

Измерване на dBm/dBc

Ударните импулси от лагера се разпространяват през материала и се улавят от сензора. Той преобразува ударите в електрически сигнали, които се обработват, за да предоставят базова стойност  и пикова стойност.

Измервателят на ударния импулс отчита честотата на възникване (входящи ударни импулси в секунда) и променя измервателния праг, докато се определят две амплитудни нива:

  • Базово ударно ниво (приблизително 200 входящи удара в секунда). Тази стойност се показва като dBc (базова стойност в децибели).

  • Максималното ниво (най-големият входящ удар под 2 секунди). Това ниво се показва като dBm (максимална стойност в децибели).
Shock pulses from a bearing being picked up by a transducer then converted and processed to a diagram

Като се използва мигащ индикатор или слушалки, операторът може да установи пикова стойност чрез увеличаване на прага на измерване, докато престане да се регистрира сигнал. Поради много големия динамичен обхват, ударните импулси се измерват в децибелна скала (увеличение от 1000 x между 0 и 60 dB).

Амплитудата на ударния импулс се дължи на три основни фактора:

  • Скорост на търкаляне (размер на лагера и обороти в минута)

  • Дебелина на масления филм (разделителят между металните повърхности при търкалящите се елементи). Масленият филм зависи от подаването на смазка, както и от центроването и натоварването.

  • Механичното състояние на носещите повърхности (грапавост, напрежение, повреди, свободни метални частици).

Входящи данни

Ефектът от скоростта на търкаляне върху сигнала се неутрализира чрез въвеждане на обороти и диаметър на вала като входни данни, с "приемлива точност". Това задава начална стойност (dBi), началото на "нормализирана" скала на състоянието.

Оценяване

Резултатът от  dBm / dBc  измерването са данните за състоянието на лагера, оценени в зелено-жълто-червено.

Началната стойност и обхватът на трите зони на състоянието (зелено-жълто-червено) са опитно установени чрез тестване на лагери при променливи работни условия.

Максималната стойност поставя лагера в съответната зона на състояние.

Височината на  базовата стойност и на делта стойността  (dBm минус dBc) може да показва качество на смазването или проблеми с монтажа и центроването на лагерите.

Shock pulse measurement combined with rpm and bearing diameter being evaluated in green-yellow-red condition

Анализиране на dBm/dBc

Чрез анализ на измерването на ударния импулс в честотната област може да се определи източникът на ударните импулси. Целта на "SPM Spectrum" е да провери произхода на ударните импулси с висока стойност. Ударите, генерирани от повредени лагери, обикновено имат модел на възникване, съответстващ на честотата на преминаване на сачмите по лагерния канал. Ударите, произхождащи от повредени зъбни колела, например показват други видове модели, докато случайните удари от източници на смущения не проявяват модели.

Честотните модели на лагерите са предварително зададени в нашия софтуер за диагностика и анализ Condmaster. Свързването на групата  за симптоми "Лагер" с измервателната точка позволява на потребителя да маркира модел на лагер, като кликне върху името му. Когато е подходящо  могат да се добавят и други симптоми. Намирането на ясно съвпадение на лагерен симптом в спектъра е доказателство, че измереният сигнал идва от лагера.