Морска и офшорна индустрия

През 60-те години горчивият опит на датския корабособственик А. П. Мелер е, че товарните помпи на неговите танкери се развалят твърде често, без предварително предупреждение. Изобретател и предприемчив финансист решават да направят нещо по въпроса. Методът SPM е изобретен и оттогава SPM присъства в морската индустрия.

В началото на седемдесетте години целият флот от танкери на British Petroleum, по това време около 80 кораба, са оборудвани с измерватели на ударния импулс за откриване на повредени лагери с търкалящи се елемени , преди те да откажат напълно. Днес нашата апаратура за мониторинг на състоянието е инсталирана на борда на повече от хиляда кораба.

Поддръжката на борда на кораби традиционно се основава на експлоатационното време за съответното оборудване. Високите изисквания към околната среда, надеждността и безопасността на корабите, направиха мониторинга на състоянието широко приет и от класификационните дружества, и това вече е възможност за повечето кораби. Познаването на състоянието на вашата машина е от решаващо значение за избягване на внезапни повреди и увеличаване на живота на оборудването. Навременното прогнозиране и откриване на откази са жизненоважни за намаляване на работната сила и запасите от резервни части, за да се увеличи печалбата.

“Търсихме доставчик, който да може да реши специфичните проблеми на нашите клиенти по отношение на бавно-въртящи се машини. Също така искахме софтуерна платформа, която да е удобна за извършване на анализ. Но най-главният фактор в решението ни да купим Leonova Diamond беше HD технологията."

Бардур Хейнасон, машинен техник, MEST, Фарьорски острови

Oil rig at sea

Решения за морската и офшорната индустрия

Още от създаването си ние непрекъснато разработваме нашата продуктова гама, за да включим преносими инструменти, онлайн системи и аксесоари, специално създадени за мониторинг на ударни импулси на важни въртящи се машини на борда на корабите като помпи, вентилатори, турбокомпресори, азиподи, електрически двигатели и др. Оборудването за мониторинг на вибрациите се използва в приложения, където възникват други проблеми като центроване, проблеми с импелера, проблеми с предавките, проблеми с балансирането и т.н. На бавно въртящи се машини успешно може да се използва измервателният метод SPM HD®. SPM HD използва честота на извършване на измервания на базата на RPM и методи за алгоритмична корелация, за да осигури възможно най-високо качество на сигнала и изключително чсни спектри за анализ.

Преносими инструменти

Гамата от ръчни инструменти на SPM включва оборудване за измерване на ударни импулси, измерване на тежестта на вибрациите и анализ на вибрационния спектър.

Онлайн системи Intellinova

Онлайн системата за мониторинг и диагностика на състоянието е инструмент за управление на активите, който постоянно следи за вашето оборудване, като увеличава максимално нивото на готовност и производителността на инсталацията.

HD технологии

Мониторингът на състоянието с технологии с висока разделителна способност (HD) осигурява изключително дълго време за предварително предупреждение, като по този начин максимизира хоризонта на планиране за поддръжка и ремонти.

Сензори и трансмитери

Изборът на правилния сензор за вашето приложение е от решаващо значение за точността на измерването. Предлагат се различни варианти, като SPM разполага със сензор за измерване на ударни импулси или вибрации за всяка нужда.

Сертифицирани за морската и офшорната индустрия

DNV-GL Approved Service Provider

 

 

ABS Approved Service Provider

 

Lloyd's Register Approved Service Provider

 

 

Поддръжка, базирана на състоянието (ПБС) в морската индустрия

Тенденцията клони към все по-големи кораби, експлоатирани от по-малко екипаж. Експлоатацията на големи кораби с относително малък екипаж поставя фокуса върху това как да се използват човекочасовете по-ефективно. Можем да се поучим от стратегиите за Поддръжка, базирана на състоянието (ПБС), прилагани от наземната индустрия, която е изложена на международна конкуренция, и да възприемем този начин на работа в морската индустрия. Голяма част от работата по поддръжката на борда на плавателните съдове всъщност е ненужна и е продукт на традицията и предишните изисквания на класа.

Комбинацията от неквалифициран труд и инспекции от класификационни дружества на машини, разглобени за визуални инспекции, допринасят екстремното натоварване в много машинни отделения. Дублиращите машини са инсталирани за безопасност, но се използват главно за компенсиране на проблемите, които този подход на поддръжка създава.

ПБС са рутинни измервания и инспекции, извършвани от избрани членове на екипажа, обучени да оценяват резултатите и да определя евентуална корективна поддръжка. Дублиращото оборудване е включено в проверката, за да се гарантира, че те работят, когато е необходимо от съображения за безопасност. Софтуерът CM може да бъде свързан към системата за управление на поддръжката, за да издава работни поръчки и автоматично да връща отчетеното действие обратно в системата. Машините са подготвени с адаптери и сензори за осигуряване на качествени показания. Критично оборудване като турбокомпресорите може да бъде оборудвано с онлайн системи за допълнителна защита. 

Информацията за състоянието се използва за получаване на ранно предупреждение за подмяна на части преди възникване на  повреда. Показанията могат да се използват и за класови инспекции като алтернатива на разглобяването на машини за проверка.

ПБС повишава надеждността, изисква по-малко човекочасове като елиминира ненужната поддръжка, причинена от базирани на време инспекции и допълнителната работа, която предизвикват  внезапните пълни откази. Работата може да бъде планирана и да осигури на екипажа стабилно работно време. В допълнение, има намаление на потреблението на резервни части, което позволява поддържането на  по-малък запас и прави счетоводителите щастливи.

Пример за приложение: Турбокомпресор

Нашето решение

Сензорите за измерване на ударни импулси, монтирани в корпусите на лагерите, както от страната на турбината, така и от страна на компресора, са свързани чрез коаксиални кабели към модул за многоканално измерване и показване на информацията. Вибрационен сензор следи цялостното движение. Показанията могат да бъдат снети и с преносим инструмент, например Leonova Diamond или Leonova Emerald. Получавате незабавна, лесна за използване оценка на състоянието в зелено-жълто-червена скала. Системата дава незабавни резултати като максимизирано време за работа, увеличена рентабилност и намалени разходи и т.н.

Концепцията за компресия и разширяване на въздуха се използва в различни приложения: газови турбини, парни турбини, вятърна енергия, турбо нагнетяване на дизелови двигатели и често се използва в морската индустрия.

Турбокомресорът се състои от турбина и компресор, свързани с общ вал, поддържани върху лагерна система.

Турбокомпресорът преобразува остатъчната енергия в сгъстен въздух, който вкарва в двигателя. Това позволява на двигателя да произвежда повече мощност и въртящ момент и подобрява общата ефективност на горивния процес.

Турбокомпресорът има два лагера, един от страната на компресора и един от страната на турбината. Лагерите са или ролкови, или втулкови.

Повреждането на турбокомресор е свързано с моного разходи. Преките разходи са първични и вторични материални щети. Косвените разходи са период на неизползване на кораба, неустойки поради късно пристигане в пристанището поради намалена скорост, лоша репутация пред пътниците и т.н. Следователно мониторингът на състоянието на турбокомпресорите е много важно, когато става въпрос за мониторинг на състоянието на турбокомпресора и планиране на поддръжката му за предотвратяване на непредвидени спирания.

Типични повреди и тенденции

Докато са в добро състояние, лагерите на турбокомпресора дават много стабилни показания на ударния импулс. Поради високите обороти, умората на тези лагери води до доста бързо развитие на повредата. Може да се очаква предупредително време от няколко седмици, но е препоръчително лагерът да бъде заменен при първа възможност след повишаване на нивото на удара. Вибрациите преди всичко се увеличават от страната на турбината, когато компресорът е замърсен и се нуждае от почистване. Остатъците от горенето върху направляващите на дюзата и лопатките на турбините причиняват значителен спад в ефективността на компресора.

Повреда на лагера

Лагерът може да се повреди поради нормално износване, лошо смазочно масло, неправилно монтиране и др. Ако турбокомпресорът работи, докато лагерът се повреди поради някоя от горепосочените причини, това ще доведе до спиране на турбокомпресора и лагерът ще трябва да бъде заменен преди стартиране. Повредата на лагера може също така да причини вторични повреди на турбината и компресора.

Дисбаланс на ротора

Дисбалансът на ротора означава, че турбокомпресорът започва да вибрира. Това е така, защото по лопатките има замърсявания, причиняващи тези вибрации. Ако турбокомпресорът  работи при условия, водещи към повреда на ротора, това ще доведе до спиране на турбокомпресора. Роторът ще трябва да бъде заменен и най-вероятно ще трябва да бъдат отстранени и вторичните повреди.

Решението

1) Лагер на турбината 2) Лагер на нагнетателя  3) Вибрация на турбината

Повредата струва много скъпо, главно поради разходи за части. Времето от влошено състояние до повреда е много по-кратко в сравнение с много други приложения, поради много високата скорост, с която работят турбокомпресорите. Поради това често се предпочита онлайн решение при мониторинг на състоянието на турбокомпресори.

Предлагани методи

Ролкови лагери

SPM мониторинг на лагерите с метода SPM®. Мониторинг на вибрациите върху корпуса за измерване на състоянието на импелера.

Втулкови лагери

Мониторинг на вибрациите

За тенденции и управление на аларми, SPM Instrument доставя устройства, които дават 4-20 mA изход за свързване към локален PLC. Може да се приложи и решение със софтуера Condmaster® Ruby.

Новини

Fruitful collaboration between ”K” Line LNG Shipping and SPM Instrument UK

The LNG* market is a thriving industry, with many newbuilds commissioned from shipyards across the world. “K” Line LNG Shipping (UK) LTD, a subsidiary of “K” Line base...

Faroese shipyard MEST invests in Leonova Diamond

MEST, a leading shipyard and engineering group in the Faroe Islands, recently invested in a Leonova Diamond instrument in order to provide more reliable condition moni...

World’s first LNG-powered icebreaker to use Leonova Diamond IS for condition monitoring

SPM Instrument Finland has received an order for Leonova Diamond IS from Arctech Helsinki Shipyard, which is building the new icebreaker “Polaris” for the Finnish Tran...

Maersk Line installs SPM online condition monitoring on container ships

In cooperation with its Danish distributor Idekon Technology ApS, SPM Instrument has received an order from the world's largest shipping company in container shipping,...

SPM Instrument obtains DNV GL Approved Service Supplier certification

SPM Instrument is now one of a few select condition monitoring specialists to be recognized as ‘Approved Service Supplier’ by DNV GL, the world’s leading ship and offs...