Ръчни сонди и сензори с вградени магнити

Ръчните сонди за измерване на ударни импулси и сензорите с вградени магнити правят измерването с нашите ръчни инструменти лесно и гъвкаво.

External probe

Ръчни сонди

Нашите преносими сонди за измерване на ударни импулси могат да се използват заедно с Leonova Diamond, Leonova Emerald и BearingChecker. Сондата е чувствителна  по отношение на посоката и трябва да се придържа към лагера и да не се отклонява от тази посока с повече от +/− 5 °. Върхът на сондата е пружинен и се движи във втулка от хлоропренов каучук (неопрен) и издържа до 110 ° C (230 ° F).

Измервателните точки за сондата трябва да бъдат разположени директно върху корпуса на лагера, а пътят на сигнала трябва да бъде в права линия към контактната зона. Най-силните ударни импулси се излъчват от натоварената зона на търкалящия се интерфейс в лагера. За да се поддържа стабилен натиск върху върха, притиснете върха на сондата към измервателната точка докато гумената втулка влезе в контакт с повърхността. Избягвайте да притискате върха на сондата към кухини и филета, които са по-малки от върха на сондата.

Transducers with integral magnet

Сензори с вграден магнит

Нашите сензори с вграден магнит могат да се използват заедно с Leonova Diamond, Leonova Emerald и VibChecker. Сензорите се предлагат както с права форма, така и под ъгъл, в зависимост от вашите нужди.

Вибрационните сензори са акселерометри, базирани на технологии за микро-електро-механични системи (MEMS). Сензорите имат вграден магнит за закрепване към обикновени, чисти метални части, като основната ос на чувствителност е насочена в желаната посока на измерване. За да се получат сравними резултати, измервателните точки трябва да бъдат ясно маркирани, така че винаги да могат да се правят измервания на едни и същи места.