Мониторингът на лагерите поддържа безопасността във въгледобива

В Amarillo, Тексас, САЩ, доставчикът на енергийни услуги Savage успешно използва най-съвременен онлайн мониторинг на състоянието на въглищна конвейерна система, за да помогне да се премахне заплахата от неизправност на оборудването и да се осигури безопасно и непрекъснато снабдяване с гориво за притежаваната от Xcel Energy Електростанция Harrington.

Конвейерните системи не са само подложени на значително износване. Дори при нормална работа те могат да се сблъскат с риск от пожар поради повреда на оборудването, или запалване на транспортираните материали. Заводът в Харингтън, притежаван и опериран от  Xcel Energy, добива въглищата си основно от басейна на река Паудър във Уайоминг. Характерна черта на въглищата от този басейн (PRB) е тяхната склонност към самозапалване. Друга характеристика на тези въглища е тяхната  ронливост, създавайки горим прах, който може да проникне в лагерите и други части на конвейерната система.

За отдела за поддръжка на Savage боравенето с въглища от PRB създава извънредни опасности. Внимателното управление на тези опасности е задължително. Например механична повреда в лагера на ролка може да причини запалване на лентата или въглищата. Триенето между блокиралата ролка и ремъка също може да доведе до пожар. Онлайн програмата за мониторинг на състоянието на обекта играе съществена роля при справянето с проблемите на безопасността, които идват при боравенето с въглищата от този басейн.

Savage внедри своята програма за мониторинг на състоянието, за да наблюдава машините на завода и да открие потенциален отказ на оборудването на ранен етап. В края на 2009 г. и началото на 2010 г. беше инсталирана онлайн системата Intellinova® от SPM Instrument за наблюдение на 40 лагера на конвейери и дробилки. Състоянието на тези лагери се измерва с измервателния метод SPM HD®. Особено подходяща за приложения с ниска скорост, тази технология може да се използва при лагери с търкалящи се елементи в диапазона от 1 до 20 000 RPM.  На обекта на Savage Harrington конвейерната система работи при приблизително 120 RPM.

Първоначалните показания през юни 2010 г. показват влошено състояние на един от лагерите на преводното колело. С онлайн системата за мониторинг персоналът на Savage успя да следи внимателно развитието на повредата в продължение на цели 15 месеца, преди лагерът да се нуждае от подмяна.


Юни 2010 – Октомври 2011

Както може да се види от графиката на тенденциите, взета от софтуера Condmaster®, HDm показанията (черни) вече са били в жълтата предупредителна зона, когато започват измерванията. Малко след това те започнаха да преминават в червено, но деградацията на състоянието беше относително бавна. През септември 2011 г. се забелязва значително увеличение, което води до решение за подмяна на лагера при планирана операция по поддръжката. Веднага след подмяната показанията паднаха в зелената зона.

Изследването на заменения лагер показа сериозни повреди както на вътрешния, така и на външния пръстен на лагера, а също и на търкалящите се елементи, въпреки че не са причинени вторични повреди на вала или на корпуса на лагера, и тъй като лагерът е заменен по време на нормално спиране, не са настъпили производствени загуби.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: Request failed with status code InternalServerError
  at RestSharp.RestClientExtensions.<PostAsync>d__17.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.<>c__DisplayClass1_0`1.<<RunSync>b__0>d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.CustomSynchronizationContext.<<Run>g__PostCallback|7_0>d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at RestSharp.AsyncHelpers.CustomSynchronizationContext.Run()
  at RestSharp.AsyncHelpers.RunSync(Func`1 task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.RunSync[T](Func`1 task)
  at SPM.WebClient.Business.Helpers.ExtranetApiHelper.GetFiles(FilesApiRequest data) in F:\VsOnline\SPM Instrument\v8\App\SPM.WebClient\Business\Helpers\ExtranetApiHelper.cs:line 21
  at SPM.WebClient.Controllers.PartialControllers.DownloadsController.Files(FilesApiRequest data) in F:\VsOnline\SPM Instrument\v8\App\SPM.WebClient\Controllers\PartialControllers\DownloadsController.cs:line 21
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_app_plugins_furillo_grid_spmdownloads_editor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\spminstrument.com\www\app_plugins\furillo\grid\spmdownloads\editor.cshtml:line 36
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\spminstrument.com\www\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Решения за енергетиката

Ние предлагаме иновативни решения за мониторинг на състоянието, подходящи за производства, където трябва да се осигури безопасност и екологична цялост.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard е онлайн система за мониторинг на състоянието, в която се срещат добре доказани методи и съвременни технологии, за да се осигури възможно най-дълго време на работа без прекъсване на важното производствено оборудване.

SPM HD

SPM HD® е патентована по-нататъшна разработка на Метода на ударния импулс (SPM), използван за бърза, лесна и надеждна диагностика на работното състояние на лагери с търкалящите се елементи.