Онлайн мониторинг във вятърния парк Slitevind в Швеция

Slitevind AB искаше да инсталира система, която да предотврати високите разходи за подмяна на повредени зъбни колела във вятърния парк.

Slitevind притежава 29 вятърни турбини в Швеция, като 18 са на остров Готланд в Швеция. Десет вятърни турбини са разположени в парка Smöjen в северната част на острова. Smöjen се състои от четири Vestas V66 (1,5 MW), четири Vestas V47 (0,66 MW) и два Enercon 0,5 MW вятърни турбини.

Vestas V66 е построен през 1999 г., а гаранционният период приключва през 2004 г. Андерс Гане (собственик и техник) иска да инсталира система, която да предотврати високите разходи за подмяна на повредени зъбни колела във вятърния парк. Първата система за мониторинг на SPM е инсталирана в  1504 (Vestas V66). Системата VCM20, измерва работното състояние на главния вал, скоростната кутия и генераторите със SPM Spectrum онлайн, а измервания на вибрациите с EVAM.

Първите индикации показва след няколко месеца влошено състояние в лагера, разположен на изходящия вал от зъбното колело към главния генератор. Показанията бяха увеличени стойности на симптома BPFI (вътрешен пръстен). По-късно стойностите се увеличиха още повече, и през период със силен вятър и голямо производство стойностите показаха наистина високи върхове (виж диаграмата).

Почти година след първата инсталация на SPM системата за мониторинг, сервизният екип от Vestas отвори високоскоростния край на скоростната кутия и замени повредения лагер, а също и лагерите на роторния край на вала. Цялата работа беше извършена на място. Лагерът показа счупен вътрешен пръстен, а някои метални парчета бяха замърсиха маслото, което също трябваше да бъде заменено.

Общите разходи за ремонта са 10% от разходите, които биха били нужни за смяна на скоростната кутия. Още три вятърни турбини V66 в Smöjen са инсталирали VCM система от SPM.

Измервателни точки:
 • Ударно-импулсни сензори на лагерите на главния вал.
 • Ударно-импулсни сензори и вибрационни сензори на скоростната кутия.
 • Ударно-импулсни сензори на на главния генератор.
 • Ударно-импулсни сензори на вторичния генератор.
 • Вибрационен сензор на охлаждащ вентилатор за основния генератор.
System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: Request failed with status code InternalServerError
  at RestSharp.RestClientExtensions.<PostAsync>d__17.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.<>c__DisplayClass1_0`1.<<RunSync>b__0>d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.CustomSynchronizationContext.<<Run>g__PostCallback|7_0>d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at RestSharp.AsyncHelpers.CustomSynchronizationContext.Run()
  at RestSharp.AsyncHelpers.RunSync(Func`1 task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.RunSync[T](Func`1 task)
  at SPM.WebClient.Business.Helpers.ExtranetApiHelper.GetFiles(FilesApiRequest data) in F:\VsOnline\SPM Instrument\v8\App\SPM.WebClient\Business\Helpers\ExtranetApiHelper.cs:line 21
  at SPM.WebClient.Controllers.PartialControllers.DownloadsController.Files(FilesApiRequest data) in F:\VsOnline\SPM Instrument\v8\App\SPM.WebClient\Controllers\PartialControllers\DownloadsController.cs:line 21
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_app_plugins_furillo_grid_spmdownloads_editor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\spminstrument.com\www\app_plugins\furillo\grid\spmdownloads\editor.cshtml:line 36
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\spminstrument.com\www\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Решения за енергетиката

Ние предлагаме иновативни решения за мониторинг на състоянието, подходящи за производства, където трябва да се осигури безопасност и екологична цялост.

Intellinova Standard

Intellinova® Standard е онлайн система за мониторинг на състоянието, в която се срещат добре доказани методи и съвременни технологии, за да се осигури възможно най-дълго време на работа без прекъсване на важното производствено оборудване.

Измервателни методи

Видовете механични повреди, които могат да възникнат на дадена машина, са добре известни. Това, което е необходимо е директно съобщение, че има повреда в развитие, и индикация за нейната тежест.