SPM HD решава проблеми с повреди на лагери при нискоскоростни машини

Заводът за хартия Ortviken в Швеция, собственост на SCA, произвежда хартии с покритие за печатни издания, LWC и вестникарска хартия на четири машини за хартия с годишен производствен капацитет 850 000 тона. За Ortviken измервателният метод SPM HD® е решение на дългогодишни проблеми с повреди, свързани с лагери на машини с ниски обороти, като двужилните преси, които се използват за дехидратиране на целулозата.

Наблюдаваните приложения са двужилни преси, използвани за обезводняване на целулоза, обикновено работещи при 6 до 15 об./мин. Нито една от системите за мониторинг, инсталирани преди това в завода, не осигурява надежден метод за откриване на износване и повреда на лагерите, и поради това подмяната на лагерите се извършва заедно с поддръжката, базирана на време. Липсата на надеждна информация за състоянието на лагерите често води до демонтиране на грешните лагери, което от своя страна причинява отказ на други лагери в по-лошо състояние.

През лятото на 2010 г. онлайн системата Intellinova със SPM HD беше инсталирана на четирите двужилни преси Andritz в Ortviken. След кратък период на калибриране на системата успешно бяха  идентифицирани шест повреди на лагери, и лагерите бяха заменени по време на планираните спирания. Изследването на заменените лагери е потвърдило, че SPM HD® показва правилния тип повреди на лагерите и разходите за смяна на лагери сега са значително намалени.

"След няколко месеца измерване на състоянието на лагерите със SPM HD заключаваме, че за наше пълно удовлетворение той работи изцяло успешно . Сега планираме прилагането на SPM HD на машини с по-ниски обороти и можем да препоръчаме SPM HD на други потребители с проблеми с лагерите на такива машини."

Мениджър по поддръжката в SCA Ortvikena

Решения за целулозно-хартиената индустрия

Като взима предвид тежките условия на работа във заводите за хартия, SPM предлага всякакво хардуерно и софтуерно оборудване, което може да ви е необходимо за създаване на ефективно решение за мониторинг на състоянието.

Intellinova Standard

IIntellinova® Standard е онлайн система за мониторинг на състоянието, в която се срещат добре доказани методи и съвременни технологии, за да се осигури възможно най-дълго време на работа без прекъсване на важното производствено оборудване.

HD технологии

Мониторингът на състоянието с технологии с висока разделителна способност (HD) осигурява изключително дълго време за предварително предупреждение, като по този начин максимизира хоризонта на планиране за поддръжка и ремонти.