SPM HD успешно наблюдава нискоскоростна автогенна мелница в мината Болиден

На автогенна мелница в Гарпенберг, Швеция, онлайн системата Intellinova следи състоянието на двигателите и скоростните кутии, използвайки измерване на вибрациите в комбинация със SPM HD.

Boliden е металодобивна  компания, която управлява мини и топилни пещи в Швеция, Финландия, Норвегия и Ирландия. Производството в рудника Гарпенберг включва комплексна руда, съдържаща цинк, мед, олово, злато и сребро. Основните планове за разширяване на мината с инвестиции от 3,9 милиарда шведски крони за период от три години включват също и  инвестиции във високопроизводително оборудване за мониторинг на състоянието на редица критични приложения, като челюстна дробилка, главен подемник и обогатителна мелница, всичко това с цел осигуряване на планираното увеличение на производството.

Барабанът на мелницата се върти с 15,7 оборота в минута, задвижван от два честотно контролирани двигателя от противоположните страни. Чрез двустепенна скоростна кутия, пиньон задвижва самия барабан. За мониторинг на мелницата се използват общо двадесет ударно-импулсни  и осем вибрационни сензора, покриващи двигателя, скоростната кутия и задвижващите валове. На задвижващите валове са монтирани две сонди за оборотите в минута.

През периода от януари 2012 г. до октомври 2013 г. бяха открити два сериозни проблема много преди да настъпят сериозни последици. Първият инцидент е повреда на лагера, открита в една от двете скоростни кутии. Другият беше разхлабено зъбно колело в същата скоростна кутия. И двата проблема биха могли да причинят сериозни повреди със сериозни икономически последици, ако бяха останали неоткрити.

Комбинацията от измерване на вибрации и ударни импулси е идеална за този тип приложения. Ударно-импулсната технология е много подходяща за откриване на повреди в лагерите в „шумна“ среда, като скоростните кутии в този случай. Вибрационната технология е оптимална за повреди, свързани с работа при ниска честота,  като дисбаланс, разхлабени зъбни колела и несъосие.

След повече от 21 месеца измервания системата се представи много добре. Благодарение на чувствителността на системата и дългите времена за предупреждение, действията по поддръжката могат да бъдат планирани с достатъчно предварение, като по този начин се създава усещане за контрол върху това критично важно приложение.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.Net.Http.HttpRequestException: Request failed with status code InternalServerError
  at RestSharp.RestClientExtensions.<PostAsync>d__17.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.<>c__DisplayClass1_0`1.<<RunSync>b__0>d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.CustomSynchronizationContext.<<Run>g__PostCallback|7_0>d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at RestSharp.AsyncHelpers.CustomSynchronizationContext.Run()
  at RestSharp.AsyncHelpers.RunSync(Func`1 task)
  at RestSharp.AsyncHelpers.RunSync[T](Func`1 task)
  at SPM.WebClient.Business.Helpers.ExtranetApiHelper.GetFiles(FilesApiRequest data) in F:\VsOnline\SPM Instrument\v8\App\SPM.WebClient\Business\Helpers\ExtranetApiHelper.cs:line 21
  at SPM.WebClient.Controllers.PartialControllers.DownloadsController.Files(FilesApiRequest data) in F:\VsOnline\SPM Instrument\v8\App\SPM.WebClient\Controllers\PartialControllers\DownloadsController.cs:line 21
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_app_plugins_furillo_grid_spmdownloads_editor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\spminstrument.com\www\app_plugins\furillo\grid\spmdownloads\editor.cshtml:line 36
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\spminstrument.com\www\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Решения за минната индустрия

Нашата продуктова гама е специално разработена за тежката минна индустрия, където оборудването за мониторинг на състоянието трябва да издържи на механичните сили и въздействието на обкръжаващата среда.

Intellinova Compact

Intellinova Compact е високопроизводителна система, подходяща за дистанционно наблюдение или индустриална среда с измервателни точки в разпръснати клъстери.

HD технологии

Мониторингът на състоянието с технологии с висока разделителна способност (HD) осигурява изключително дълго време за предварително предупреждение, като по този начин максимизира хоризонта на планиране за поддръжка и ремонти.